Van de fractie: Update over het Profileringsfonds

In juni hebben wij de “Regeling Financiële ondersteuning van studentleden van medezeggenschaps-/ bestuursorganen, bestuurders van studentenorganisaties, en topsporters 2016-2017” (beter bekend als het Profileringsfonds) besproken. In deze regeling is vastgelegd onder...

Update Masterselectie

Twee maanden geleden hebben wij onder studenten een petitie gehouden over het onderwerp Masterselectie. Sindsdien hebben wij zeker niet stilgezeten. Ons is de laatste tijd opgevallen dat iedere student een ander verhaal hoorde en wij zijn dan ook nog meer op zoek...

Meet the Candidate Faction: Daan van Dijk

Mijn naam is Daan van Dijk, ik ben 21 jaar en derdejaars student Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties. Sinds ik in Groningen studeer ben ik actief lid van Navigators, en momenteel zit ik in het dagelijks bestuur van de Contractus, het...

Wie we zijn

Lijst Calimero is een frisse en vernieuwende partij met op dit moment zes fractieleden. We zijn op 30 maart 2005 opgericht als partij die de medezeggenschap aan de RUG wakker wilde schudden. We begonnen klein, vandaar de naam Calimero.

Waar we voor staan

We staan sinds jaar en dag voor de kwaliteit van het onderwijs waardoor gemotiveerde en actieve studenten het beste tot hun recht komen. Wij strijden voor behoud van een waardig diploma, zonder dat bezuinigingen de kwaliteit aantasten.

Wat we doen

Onze fractie zet zich full-time in om beleid van het College van Bestuur te controleren, de universiteit te adviseren en zelf door middel van notities en vragen met initiatieven te komen. We houden nauw contact met alle studentenorganisaties om de belangen optimaal te vertegenwoordigen.

Een idee of een vraag?

Laat het ons weten!