Update Masterselectie

Twee maanden geleden hebben wij onder studenten een petitie gehouden over het onderwerp Masterselectie. Sindsdien hebben wij zeker niet stilgezeten. Ons is de laatste tijd opgevallen dat iedere student een ander verhaal hoorde en wij zijn dan ook nog meer op zoek...

Meet the Candidate Faction: Daan van Dijk

Mijn naam is Daan van Dijk, ik ben 21 jaar en derdejaars student Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties. Sinds ik in Groningen studeer ben ik actief lid van Navigators, en momenteel zit ik in het dagelijks bestuur van de Contractus, het...

Meet the Candidate Faction: Tessa van de Werve

Lieve medestudenten, “Je studententijd is de beste tijd van je leven” zal jij ook ongetwijfeld vaak gehoord hebben. Of dat daadwerkelijk zo is, kan ik nu nog niet zeggen, maar je zult het met me eens zijn dat Groningen genoeg biedt om het beste van je studententijd te...

Wie we zijn

Lijst Calimero is een frisse en vernieuwende partij met op dit moment zes fractieleden. We zijn op 30 maart 2005 opgericht als partij die de medezeggenschap aan de RUG wakker wilde schudden. We begonnen klein, vandaar de naam Calimero.

Waar we voor staan

We staan sinds jaar en dag voor de kwaliteit van het onderwijs waardoor gemotiveerde en actieve studenten het beste tot hun recht komen. Wij strijden voor behoud van een waardig diploma, zonder dat bezuinigingen de kwaliteit aantasten.

Wat we doen

Onze fractie zet zich full-time in om beleid van het College van Bestuur te controleren, de universiteit te adviseren en zelf door middel van notities en vragen met initiatieven te komen. We houden nauw contact met alle studentenorganisaties om de belangen optimaal te vertegenwoordigen.

Een idee of een vraag?

Laat het ons weten!