We hebben jouw input altijd nodig!

Op 10 maart vond een gesprek plaats tussen het College van Bestuur en de universiteitsraad. Onderwerp van gesprek waren de demonstraties in Amsterdam: ‘Welke klachten herkent de medezeggenschap in Groningen en hoe kunnen we dit verbeteren?’. De toon van de vergadering...

Extra raadsvergadering n.a.v. “Amsterdam”

De bezettingen aan de Universiteit van Amsterdam leidde tot een nationaal debat over het democratisch tekort aan de universiteit. Ook in Groningen werd er over gesproken en de Universiteitsraad laste een extra vergadering in met het College van Bestuur. We pleitten...