Rondvraag: schrijfvaardigheid en feedback

In de april vergadering van de universiteitsraad commissie voor OWI heeft Lijst Calimero een rondvraag ingediend naar aanleiding van de structurele slechte resultaten in de ‘100 over de RUG’ op het gebied van feedback en schrijfvaardigheid. Feedback is onmisbaar in het proces van de ontwikkeling van schrijfvaardigheid. Daarnaast hangt de manier van feedback nauw samen met de manier van beoordeling. Op dit moment is er bij veel opleidingen geen structureel beleid op het gebied van schrijfvaardigheid en feedback. Het resultaat is dat het geven van feedback geheel aan docenten wordt overgelaten met het gevolg dat studenten vaak alleen een cijfer voor hun paper of essay krijgen. Voor Lijst Calimero is het onacceptabel dat het onderwijs op onze universiteit op een belangrijk onderdeel als schrijfvaardigheid te kort schiet. In onze rondvraag geven wij een uitgebreidere analyse van het probleem en vragen wij het College van Bestuur om hier op te reageren. Ook pleiten wij voor een commissie schrijfvaardigheid die tot aanbevelingen moet gaan komen om de huidige situatie te verbeteren. Feedback op papers en essays is voor Lijst Calimero een recht dat iedere student zou moeten hebben.


Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>