The most welcoming university is welcoming to most, not all

Studentenstad Groningen is enorm aan het internationaliseren. Het aantal ‘reguliere’ buitenlandse studenten (die een bachelor- of masterstudie volgen) steeg de afgelopen jaren aan de RUG ieder jaar met circa tien procent, naar ruim 1800 in 2009. De mogelijkheid om op deze manier het studentenleven van Groningen te leren kennen is echter niet voor alle buitenlandse studenten weggelegd.

Onderstaand vindt u de rondvraag zoals die door Lijst Calimero in september 2010 is ingediend in de universiteitsraad

Studentenstad Groningen is enorm aan het internationaliseren. Het aantal ‘reguliere’ buitenlandse studenten (die een bachelor- of masterstudie volgen) steeg de afgelopen jaren aan de RUG ieder jaar met circa tien procent, naar ruim 1800 in 2009. Daarbij komen de nog ruim 850 studenten die hier voor een kortere tijd zijn, in het kader van bijvoorbeeld een uitwisselingsprogramma. Deze studenten worden hartelijk ontvangen op de welkomstceremonie, op een dag voor de eerste collegeweek. Deze introductiedag wordt erg gewaardeerd door de buitenlandse studenten: er komen meer mensen op af dan tijdens onze eigen Opening van het Academisch jaar. Op de ceremonie blijkt ook hoe blij onze stad is met deze bonte mix aan nationaliteiten. Burgemeester Rehwinkel sprak de studenten dit jaar toe, waarin hij benadrukte dat ‘internationale studenten de ambassadeurs zijn van Groningen in hun eigen land’. Ook de rector vindt het van groot belang dat internationale studenten zich welkom voelen in onze stad en spreekt ze toe. Groningen zou niet voor niets de ‘most welcoming university of the Netherlands’ zijn. Al met al is deze Welcoming Ceremony een zeer geslaagde introductiedag. Begin 2008 kwam de welkomstceremonie van de RUG bij een groot onderzoek onder buitenlandse studenten zelfs uit de bus als beste van Nederland.

Tijdens de verdere introductie voor buitenlandse studenten blijkt de universiteit echter minder gastvrij. Internationale studenten zouden theoretisch gezien met de populaire KEI-week mee kunnen lopen, ware het niet dat zij vrijwel altijd pas een kamer in Groningen kunnen krijgen als de collegeweken beginnen. Daarom wordt voor internationale studenten een aparte introductie georganiseerd door ESN: the Introduction Week. Dit werkt volgens hetzelfde concept als de KEI: nieuwe studenten worden in groepjes van 12-15 studenten geplaatst, waar 2 of 3 Nederlandse ‘papa’s’ en ‘mama’s’ ze begeleiden in hun kennismaking met Groningen. De internationale studenten leren hier net als KEI-lopers niet alleen de stad en haar universiteit, maar ook het ware studentenleven van Groningen beter kennen. Een studentenleven dat zeker iets is om ‘over naar huis te schrijven’. Helaas hebben sommige studenten ander bericht aan het thuisfront.

Deze Introduction Week is namelijk lang niet voor iedereen weggelegd. ESN heeft slechts de middelen om 700 studenten te begeleiden. Ook internationale Hanze-studenten dingen mee voor een plek, zodat lang niet alle studenten de introductie kunnen volgen. Dit zorgt voor enorme rijen voor het academiegebouw waar een felbegeerd ‘introductie-bandje’ gehaald kan worden op de dag voor de introductie: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op een gegeven moment zijn de bandjes op – een rij staat er nog steeds. Zo moet de organisatie van ESN ieder jaar naar schatting ruim 150 studenten teleurstellen: the most welcoming university is welcoming to most, not all… En dan is nog onbekend hoeveel geïnteresseerde studenten de strijd bij voorbaat hadden opgegeven. Ook tijdens de week worden hier problemen door ondervonden. Bij grootschalige activiteiten moet de groep opgesplitst worden. De ene helft volgt bijvoorbeeld ‘s ochtends een cultureel programma, ‘s middags een sportieve activiteit of andersom. Waar bij de KEI-week toch echt voor alle studenten tegelijk een sportmarkt of filmavond georganiseerd kan worden. De introductietijd in februari brengt dezelfde problemen; ook hier wordt jaarlijks een grote groep afgewezen.

Lijst Calimero vindt deze ontwikkeling een slechte zaak. Internationale studenten kennen over het algemeen helemaal niemand als zij hier komen studeren. Juist voor deze groep is zo’n introductietijd van groot belang. Daarnaast is het juist het college die zoveel belang hecht aan internationalisering. Wij vinden het net als het college van grote meerwaarde een internationale studentenstad te worden. Hierbij moet naar onze mening echter niet alleen gestreefd worden naar een hogere kwantiteit van het aantal uitwisselingen: de kwaliteit van de studententijd die internationale studenten hier beleven verdient naar onze mening een grotere aandacht. De studentenhuisvesting is al jaren een probleem, daar zullen we in deze rondvraag maar niet uitvoeriger op ingaan. Naast het leveren van goede huisvesting is het van aanzienlijk belang de studenten zich thuis te laten voelen in ons kikkerlandje.

ESN ondervindt samenvattend twee problemen bij het verzorgen van de Introduction Week. Ten eerste zijn er te weinig middelen om alle internationale studenten een plaats te bieden. Daarnaast biedt de RUG geen optimale ondersteuning als het gaat om locaties voor activiteiten. Hierdoor moet de groep internationale studenten regelmatig opgesplitst worden. Daarom raden wij het college aan op korte termijn om tafel te gaan met het ESN om deze problematiek te bespreken, zodat in februari alle internationale nieuwkomers wél zien waarom de RUG de ‘most welcoming university in the Netherlands’ zou zijn. Wij begrijpen dat in tijden van grootschalige bezuinigen de middelen niet in overvloed zijn. Toch is het van groot belang om alle internationale studenten die nieuw in Groningen zijn, net zo’n mooie introductieperiode te kunnen bieden als de Nederlandse nieuwkomers. Zodat ook deze studenten het straks ondervinden: er gaat niets boven Groningen.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>