Notitie Toekomstige Ondersteuning Studentenorganisaties

In september informeerden wij jullie over de bezuinigingen op het Profileringsfonds voor aankomend jaar. Inmiddels is de Universiteitsraad druk bezig geweest met een langere termijn regeling voor het Profileringsfonds. Deze nieuwe discussie is naast het idee van bezuinigen ook gericht op het financieel houdbaar maken van het fonds voor de langere termijn en op het rechtvaardig verdelen van de bestuursbeursmaanden. Als reactie op het Kader Toekomstige Ondersteuning Studentenorganisaties heeft Lijst Calimero een notitie geschreven met daarin een eigen voorstel voor de toekomstige ondersteuning.

Lijst Calimero is erg blij dat een nut-noodzaakdiscussie op gang is gekomen. Met een nieuwe versimpelde regeling moet ook de administratieve last en regeldruk worden verlicht voor de organisaties. Het doel van de regeling is immers om besturen te compenseren voor studievertraging die zij oplopen als gevolg van bestuurs-, commissie-, of medezeggenschapswerk.

Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de fractie (contact@lijstcalimero.nl)

Klik hier om de notitie ‘Toekomstige ondersteuning studentenorganisaties’ te bekijken!

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>