Update: Profileringsfonds

We waren erg blij om te horen dat onze notitie over de toekomstige ondersteuning van studentenorganisaties positief werd ontvangen door veel studenten en besturen. Ons doel is altijd geweest om met het aantal beschikbare maanden de beurzen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder alle studentenorganisaties die Groningen rijk is. Daarbij is het noodzakelijk om kritisch te zijn en te bedenken welke besturen en verenigingen het meeste baat hebben bij ondersteuning.

Uiteraard kan er over deze verdeling verschillend gedacht worden. Na de commissievergadering ABJZ van 20 oktober was dan ook duidelijk dat we nog geen overeenstemming met het College van Bestuur en de andere fracties hadden. Het College stond echter positief tegenover input van studenten en heeft de studentgeleding gevraagd om met een gezamenlijk voorstel te komen. Na een marathonvergadering met de SOG, GSb en Lijst Calimero zijn we hier uiteindelijk in geslaagd. We zijn blij dat er onder andere extra ruimte is gekomen voor studie- en studentenverenigingen, een duidelijk kader voor actieve sportverenigingen en een cultuurcompartiment. Daarbij hebben we vastgehouden aan het aantal beschikbare maanden van 2068 zodat we niet wéér aan het maandbedrag hoeven te gaan sleutelen.
Om tot overeenstemming te komen is het onvermijdelijk dat je soms water bij de wijn moet doen. Zo hebben wij altijd gesteld dat de ondersteuning van medezeggenschapsleden ruim voldoende, zo niet aan de hoge kant is. Dat geldt naar ons idee ook voor de Universiteitsraad. Helaas denkt niet iedereen er zo over en blijft laatstgenoemde onderdeel onveranderd.
In de Universiteitsraadsveradering van afgelopen week werd het voorstel van de studentgeleding goed ontvangen door het College. Volgende maand zal de nieuwe regeling worden behandeld. Lijst Calimero is blij dat onze inzet en compromissen uiteindelijk de moeite waard zijn gebleken.

Notitie Profileringsfonds – Gezamenlijk voorstel studentenfracties
Reactie College van Bestuur op bovengenoemd voorstel

1 Reactie

 1. * Over ESN, inflatie en beslissingen in de schaduw van het protocol *

  In het gezamenlijk voorstel van de studentenfracties lees ik:

  “ACLO, ESN, KEI en Usva zijn organisaties die een taak van de universiteit overnemen of ondersteunen en vallen daarom binnen het compartiment voorzieningen. Deze voorzieningen vervullen een rol die de RUG zou moeten overnemen, mochten zij deze taken niet vervullen.”

  De positie van de ACLO, de KEI en de Usva wil ik niet in twijfel trekken, maar de toekenning van maar liefst 42 (!) bestuursmaanden aan ESN is toch te gek voor woorden (let wel, toen het nog een ‘overige organisatie’ was ontving ze minder dan de helft van dit aantal maanden, dus niet inhoudelijke verbetering of professionalisering, maar bureaucratie heeft tot deze inflatie geleid). Welke activiteiten organiseert ESN die de Universiteit zou moeten overnemen mocht ESN het niet doen? Laten we eens kijken.

  Volgens de onderbouwing voor de opname van ESN als studentenvoorziening ontplooit ESN de volgende activiteiten (2007, CUOS advies):

  WEL:
  – sociaal-culturele opvang internationale studenten
  – samenwerking met BIS en International Office
  – zeer frequente themafeesten en borrels*
  – Sunday Activities*
  – regelmatige excursies
  – werving mentoren en koppeling aan studenten (beoogde doel: informatievoorziening en ondersteuning)
  – Internationaliseringsdag in samenwerking met BIS
  – twee introductieweken voor international studenten

  NIET:
  – functioneren als loket voor overige organisaties
  – cursussen onder professionele begeleiding

  * worden gezien als integratiebevorderend

  —-

  De zaken die ESN niet doet laten we verder buiten beschouwing, nadat we hebben opgemerkt dat dit opvallend genoeg inhoudelijke activiteiten lijken te zijn, en we hertalen in het onderstaande de zaken die ESN wel doet (op basis van de bestaande praktijk):

  WEL:
  – sociaal-culturele opvang internationale studeten
  = feestjes, introkampen (equals sex en drank), ‘fun’ activiteiten en ‘niet zelf koken op brakke zondag’

  – samenwerking met BIS en International Office
  = uitbesteden aanmelding voor zoveel mogelijk activiteiten, uitbesteden van alles wat maar iets met inhoud of professionaliteit te maken heeft

  – zeer frequente themafeesten en borrels*
  = drinken en ontbijt op wisselende locaties

  – Sunday Activities*
  = regeling dat je zelf niet zo vaak met je brakke hoofd hoeft te koken op zondag

  – regelmatige excursies
  = georganiseerd door het BIS, International Office of een docent van de één of andere faculteit (vaak geografie)

  – werving mentoren en koppeling aan studenten (beoogde doel: informatievoorziening en ondersteuning)
  = datingservice / KEI-groepje

  – Internationaliseringsdag in samenwerking met BIS
  = het BIS organiseert een internationaliseringsdag

  – twee introductieweken voor international studenten
  = kleine KEI-week voor internationale studenten, ESN regelt de feestjes, ACLO, Usva en universiteit regelen de inhoudelijke / dagactiviteiten

  Het moge duidelijk zijn: ESN voert geen taken uit die de RUG anders zelf voor haar rekening zou nemen. Integendeel, ESN claimt deze activiteiten voor haar rekening te nemen, maar laat de universiteit ze vervolgens zelf (via het BIS of International Office) uitvoeren (zie alle inhoudelijke activiteiten, dagprogramma’s introductie, etc.). De overige activiteiten die ze organiseert vervullen geen rol van betekenis in die zin dat de RUG ze zou moeten, laat staan willen, overnemen.

  Er is niets mis met het organiseren van feestjes en andere ‘fun’ activiteiten voor internationale studenten die ertoe bijdragen dat zij een leuke tijd in Groningen hebben. Uiteindelijk komt het oordeel van buitenlandse studenten weer terug in de international ratings van de universiteit. ‘Hoe leuker, hoe beter.’, is dan ook het motto. Het oordeel van de internationale uitwisselings-student wordt nu eenmaal niet gevormd door de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud van het curriculum, maar door de kwaliteit van de (tijdelijke) huisvesting en de feestjes.

  De vraag blijft echter, zijn deze feestjes 42 (!) maanden waard? Me dunkt van niet. Geef liever 10 maanden aan de Studentenkrant, 10 maanden aan Integrand en slechts 20 aan ESN.

  Het probleem is echter dat dit soort onzinnige oordelen over de werkelijke last van een bestuursjaar tot stand komen op basis van schoonschrijverij en ingenieuze indelingen, niet op basis van werkelijke resultaten. Informeert het CUOS bij de deelnemers naar hun ervaringen? Bezoeken ze de activiteiten (dat zou in ieder geval verklaren waarom het CUOS structureel haar eigen deadlines mist …)?

  Er vast nog meer voorbeelden te vinden van dergelijke bestuursmaanden-inflatie als gevolg van regeltjes en minima per categorie. Stop dus met die onzin en beoordeeliedere organisatie op haar eigen merites. Maak echte keuzes en neem verantwoordelijkheid.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>