Lijst Calimero presenteert informatieportal onderwijsmaatregelen

De komende jaren gaat er veel veranderen in het hoger onderwijs. De basisbeurs in de masterfase wordt afgeschaft, het studentenreisrecht wordt ingekort, de langstudeerboete wordt ingevoerd, de harde knip wordt geïmplementeerd en het collegegeld voor tweede studies wordt vrijgegeven. Daarnaast hebben de universiteiten en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een hoofdlijnenakkoord gesloten dat onder andere moet leiden tot sneller afstuderen door het mogelijk maken van bindende studieadviezen in latere jaren dan het eerste jaar.

Op basis van informatie die wij hebben ontvangen van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft Lijst Calimero op haar website een informatieportal ingericht met daarin een overzicht van de aangekondigde maatregelen. Ook is het mogelijk om eenvoudig de samenhang tussen de verschillende maatregelen te zien.

De informatie zal regelmatig worden geactualiseerd op basis van landelijke en RUG-ontwikkelingen. Zo is er onlangs in de universiteitsraad al gesproken over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord en staat binnenkort een discussie over onderwijsvisie en rendementen op de agenda.

Klik hier om naar de informatiepagina’s te gaan!

Zijn er algemene vragen of heb je vragen naar aanleiding van de informatiepagina’s? Stuur een e-mail (contact@lijstcalimero.nl), bel ons op 050-3635167 of kom eens langs op ons kantoor aan de Sint Walburgstraat 22. Je bent van harte welkom!