Lijst Calimero presenteert initiatief Collegegeldvrij Besturen

Lijst Calimero heeft in uitwerking op de Tweede Kamerleden Lucas en Van der Ham een voorstel uitgewerkt over collegegeldvrij besturen. Dit voorstel houdt in dat studenten die fulltime actief zijn voor hun vereniging zich – als zij dat willen – kunnen uitschrijven van de RUG en toch recht houden op een bestuursbeurs. Deze studenten volgen geen onderwijs en betalen geen collegegeld en vallen minder snel onder de langstudeermaatregel. Onnodige studievertraging wordt hierdoor voorkomen. Daar staat tegenover dat het recht op studiefinanciering (en dus lening) en het studentenreisproduct komen te vervallen. Door middel van een contract dat vooraf gesloten wordt blijft de mogelijkheid op compensatie vanuit het profileringsfonds wel bestaan.Lijst Calimero ziet een grote toegevoegde waarde in het mogelijk maken van collegegeldvrij besturen. Door deze maatregel blijft – óók in de veranderende studieomgeving – verbreding buiten de studie door middel van een fulltime bestuursjaar mogelijk. Wij plaatsen kanttekeningen bij collegegeldvrij besturen zoals het vervallen van het recht op studiefinanciering en het leenrecht, maar vinden wel dat een universiteit een voorziening als deze moet aanbieden. Het is tenslotte aan de student zelf om wel of geen gebruik te maken van de regeling.

Inmiddels is het verzoek bij het presidium van de Universiteitsraad om het voorstel tijdens de rondvraag van de Universiteitsraadvergadering op 26 april a.s. te behandelen.

Klik hier om het voorstel te bekijken!

Noot:
Voor vragen en/of reacties kan er contact worden opgenomen via contact@lijstcalimero.nl of telefoonnummer 050-3635167.
Het is natuurlijk ook altijd mogelijk één van de fractieleden te contacteren. Klik hier voor de gegevens.