Gezocht: studentassessor!

De Rijksuniversiteit Groningen zal volgend jaar als eerste universiteit in Nederland toestaan dat er een student aanschuift bij het College van Bestuur (CvB). De naam van deze door een RUG student te vervullen functie luidt studentassessor. De studentassessor is adviseur van het CvB en heeft een adviserende stem in het door het CvB te bepalen beleid. De focus van de studentassessor ligt daarbij op Onderwijs, Studentzaken en Internationalisering. De RUG is een universiteit met 28.000 studenten, 5000 fte medewerkers en een jaarlijkse begroting van €600 miljoen, daarmee heeft de studentassessor als de studentrepresentant bij het CvB een zwaarwegende bestuursfunctie die een fulltime inzet vereist.

De functie
De studentassessor adviseert het CvB bij zijn beleidsvorming en legt daarbij focus op Onderwijs, Studentzaken en Internationalisering. De studentassessor wordt uitgenodigd voor alle overleggen en bijeenkomst waar het voltallige College van Bestuur wordt verwacht. Daarnaast zal de student-assessor vanuit zijn/haar portefeuille veel overleggen samen met de Rector Magnificus bijwonen.

De belangrijkste overleggen waar het assessor een bijdrage kan leveren zijn:

 • de vergaderingen van het College van Bestuur;
 • de Bestuurlijke Overleggen (BO’s) met de faculteiten;
 • de commissie- en werkgroepvergaderingen van de Rector Magnificus;
 • de vergaderingen van de Universiteitsraad en de commissies O&O en Bestuur.

Profiel
De studentassessor is een student aan de RUG die middenin de studentengemeenschap staat en kan gelden als voorbeeld voor andere studenten:

 • een student die op de hoogte is van wat er speelt binnen de studentengemeenschap van de RUG en haar belangen kan representeren;
 • een student met interesse voor en die bij voorkeur actief was in de georganiseerde studentengemeenschap van de RUG;
 • een student met kennis van de verschillende opleidingen die aan de RUG worden aangeboden en diversiteit die in dit met zich meebrengt;
 • een student met kennis van en affiniteit met de verschillende vormen en verbanden waarin onderwijs wordt aangeboden aan de RUG;
 • gedreven, sociaal, communicatief vaardig en kritisch is en mensen aan zich weet te binden;
 • een student die op het gebied van studiesucces een voorbeeld is voor andere studenten en;
 • een student die goed past binnen het College van Bestuur van de RUG.

Aanbod
De Rijksuniversiteit Groningen biedt de studentassessor een bestuursbeurs die de vereiste fulltime inzet compenseert. Daarnaast zal de studentassessor gefaciliteerd worden met een werkruimte in het bestuursgebouw van de RUG.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Hoekstra [mail]. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van cv, kunnen tot uiterlijk 20 juli 2012 gericht worden aan de Benoemingsadviescommissie Studentassessor, Postbus 72, 9700 AB  Groningen.