Nieuwsbrief mei 2012

Het hoogtepunt van de afgelopen vergadering was de bespreking van de nieuwe onderwijsvisie van het College van Bestuur. Wij waren erg blij en verheugd om dit langverwachte stuk eindelijk te kunnen bespreken in de Raadsvergadering. Daarnaast hebben wij een initiatief ingediend over collegegeldvrij besturen, een onderwerp dat ook in juni weer op de agenda staat.

Nieuwe onderwijsvisie onder de loep
Het belangrijkste agendapunt was de onderwijsvisie van de universiteit. De kwaliteit van en uitdaging in het onderwijs is iets wat de fracties al langere tijd bezighoudt. De hoofdlijnen staan nu en de komende tijd worden de deelplannen nader uitgewerkt. Over het algemeen is Lijst Calimero tevreden met het resultaat, maar wij hebben wel een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo lijkt het ons gewenst om studenten gedurende hun studie actief te monitoren en te begeleiden zodat studenten tijdig op de hoogte worden gesteld van de vertraging en de mogelijke gevolgen hiervan. Aanpassing van het academisch jaar om studievertraging tegen te gaan lijkt ons goed. Wel betreuren wij het dat tentamenperiodes niet worden geüniformeerd, omdat sommige studenten (bijvoorbeeld IB/IO-ers) vakken volgen aan meerdere faculteiten en meer dan een maand tentamens maken. Een ander positief punt is dat er opnieuw nagedacht wordt over de invulling van de vrije ruimte en aanpassingen in het minorstelsel. Een groot pijnpunt is dat compensatie (een 5 met een 7 compenseren) in de toekomst wordt toegestaan. Wij zien in compensatie en het geven van reparatieopdrachten om van een 5 een 6 te maken een aantasting van het niveau. Bovendien hebben onze docenten de tijd niet om de reparatieopdrachten er ‘even bij te doen’, zonder dat dit ten koste gaat van echte onderwijstijd.

Initiatief Collegegeldvrij Besturen
In april hebben wij een initiatief ingediend om collegegeldvrij besturen, zodra dit wettelijk mogelijk is, ook mogelijk te maken aan de RUG. Dit zou betekenen dat studenten die beginnen aan een fulltime bestuursjaar zich kunnen uitschrijven bij de instelling maar wel aanspraak blijven maken op het profileringsfonds. Het College wilde in april nog niks toezeggen over collegevrij besturen omdat door de val van het kabinet het agendapunt in Den Haag was doorgeschoven. Nu is het 12 juni toch behandeld door de Tweede Kamer en is er ingestemd met de wettelijke mogelijkheid om collegegeldvrij te besturen. De universiteiten zijn niet verplicht om bestuurders deze mogelijkheid te bieden, het blijft aan de RUG of ze gebruik van de optie willen gaan maken. Aankomende vergadering zal ons initiatief de raad opnieuw passeren en wij hopen dat het College serieus gaat nadenken over de optie om collegegeldvrij besturen mogelijk te maken. Klik hier om het initiatief te bekijken.

Overgangsregeling Profileringsfonds
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat na enig aandringen er komend jaar een overgangsregeling wordt opgenomen in het Profileringsfonds voor 5ejaars bachelor studenten en 3ejaars masterstudenten. Door de nieuwe regeling, waarbij het oude systeem van ‘Bachelor + Master + 2 jaar’ wordt omgezet in een ‘Bachelor + 1 jaar en Master +1 jaar’ systeem, dreigden sommige aankomende bestuurders en medezeggenschappers plots geen aanspraak meer te kunnen maken op de Profileringsfondsregeling. Lijst Calimero pleitte daarom voor een overgangsregeling voor deze studenten. Inmiddels is er een overgangsregeling van één jaar opgesteld waarbij deze studenten aankomend jaar wel nog aanspraak kunnen maken op het Profileringsfonds.

Vooruitblik op de junivergadering
Zoals eerder genoemd zal aankomende raadsvergadering ons initiatief collegegeldvrij besturen opnieuw de raad passeren. Daarnaast verwachten we ook antwoord te krijgen op een eerder ingediende rondvraag betreffende het collegegeld van tweede studies. Bovendien zal er een interessant voorstel worden besproken betreffende de opname van PhD Councils in de Profileringsfondsregeling, ingediend door onze eigen Bart Noort in samenwerking met een lid van de personeelsfractie.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief werd gesproken over het goede nieuws voor de internationale studenten. Dit betrof de opmerking dat voor studenten van buiten de EU komend jaar niet meer instellingscollegegeld II, maar instellingscollegegeld I gehanteerd zou worden. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat dit enkel geldt voor studenten die deelnemen aan het Erasmus Mundus programma en dus niet voor alle internationale studenten.

Blijf op de hoogte en meld je nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.