Langstudeerboete gaat door

Vanmorgen heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de langstudeerboete rechtmatig is. In een door ISO, LSVb en LKvV aangespannen rechtszaak kregen de studentenorganisaties op vele fronten ongelijk. Wel stelde de rechter dat de boete onrechtmatig is als het gaat om deeltijdstudenten die automatisch langstudeerders zouden worden. Op dit punt moet de overgangsregeling worden aangepast.

In de ogen van de rechtbank leidt de langstudeerboete niet tot verminderde toegankelijkheid van het hoger onderwijs en is de boete een rechtvaardige “vorm van regulering van de toegang tot het onderwijs” en is het middel van een langstudeerboete “proportioneel om het gewenste doel te bereiken”.

Lijst Calimero betreurt de uitspraak van de rechtbank. De nadruk komt de komende jaren te liggen op het verhogen van het studierendement en minder op de ontwikkeling van een student buiten de studie. De ruimte voor dit laatste wordt steeds beperkter en dat is jammer. Bovendien worden er veel intensiveringsmaatregelen tegelijk getroffen, zoals bijvoorbeeld de invoering van de harde knip en de verandering in de bekostiging van een tweede studie. Ook de Rijksuniversiteit Groningen legt een steeds grotere nadruk op het verhogen van de rendementen door extra maatregelen om studenten sneller af te laten studeren.

De landelijke belangenorganisaties ISO, LSVb en LKvV gaan tijdens de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer inspelen op het afnemende politieke draagvlak voor de langstudeerboete. Lijst Calimero steunt als lidorganisatie van het ISO deze koers.