Langstudeerboete van de baan, Berber Harkema bij OOG TV

In het deelakkoord dat afgelopen week werd gepresenteerd door de VVD en de PvdA, staat opgenomen dat de langstudeerboete zal worden teruggedraaid en dat studenten uiterlijk begin 2013 worden terugbetaald.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hebben de politiek gevraagd zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen en te starten met de terugbetaling van de reeds geïnde boetes. Er moet nu zo snel mogelijk een eerlijk en helder beeld geschetst worden voor studenten.

Ook Lijst Calimero is zeer verheugd met deze afschaffing. Fractievoorzitter Berber Harkema gaf hierover commentaar op OOG TV. Voor beeldmateriaal, klik op de ‘ich bin ein langstudierder’-button.