Regeerakkoord nadelig voor student

Het regeerakkoord is rond. Partijleiders Mark Rutte(VVD) en Diederik Samsom(PvdA) brachten het document gisteren(29 november) naar buiten. De concrete maateregelen betreffende hoger onderwijs zijn op z’n minst pijnlijk te noemen. De vingers worden op een drietal zere plekken gelegd.

Ten eerste wordt de basisbeurs afgeschaft. Studenten zullen vanaf 2014 enkel op een sociaal leenstelsel kunnen rekenen. De studiefinanciering als gift van de overheid komt te vervallen. Ten tweede wordt de OV-studentenkaart een kortingspas vanaf 2015. Studenten zullen dus niet meer gratis kunnen reizen door de week of in het weekend. Ten derde is er nog een niet direct aan onderwijsgerelateerde maatregel die de student gaat voelen, namelijk de afschaffing van de zorgtoeslag.

De maatregelen betekenen een gemiddelde kostenstijging van €5000,- per jaar, per student. Voorzitter van het Interstedelijk Studenteoverleg (ISO) Thijs van Reekum vindt dit onnacceptabel. Hij meent dat “de student de melkkoe van de bezuinigingen lijkt te worden.” Ook Lijst Calimero-fractievoorzitter Berber Harkema vindt dat “de student de dupe wordt van deze sterke bezuinigingsmaatregelen.”

Na 47 dagen onderhandelen is er een akkoord uitgekomen onder het mom van ‘bruggen slaan’. Of de stap van student, met een schuld van €30.000,-, naar een gezonde financiële toekomst nog te overbruggen is, zal nog moeten blijken.