Universiteitsraad

Wat is en doet de Universiteitsraad eigenlijk precies? Lees het hier!

Taak

De belangrijkste taak van de Universiteitsraad (U-raad) is om als democratisch gekozen orgaan het College van Bestuur (CvB) te controleren en adviseren. De U-raad heeft specifieke taken, neergelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), maar we trachten door middel van een harmoniemodel veel verder te gaan. We streven altijd naar consensus tussen het CvB en de U-raad, hoewel wij als Lijst Calimero soms het motto ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’ hanteren. Want medezeggenschap hoort geen laatste hobbel op de weg te zijn, het begrip medezeggenschap moet letterlijk gehanteerd worden. De stem van studenten moet gehoord worden. Lijst Calimero doet zelf ook beleidsvoorstellen door notities te schrijven en raadsvragen te stellen. Op die manier stellen wij ons constructief op; een houding die wij erg belangrijk vinden in de studentenpolitiek.

Samenstelling

De U-raad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de RUG en bestaat normaal gesproken uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studenten. De personeelsfractie heeft voor de komende 2 jaar (2015-2017) 9 zetels, waar de Wetenschapsfractie er 3 heeft. Binnen de studentgeleding zijn er drie partijen, Lijst Calimero, SOG en Lijst STERK. Wij hebben opnieuw zes zetels, SOG vijf en Lijst STERK één zetel.

Structuur

De laatste donderdag van elke maand vindt de universiteitsraadvergadering plaats, waar bindende besluiten worden genomen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus kom eens langs om te kijken! Ze beginnen altijd om 9:30 uur en eindigen rond 12:30 uur. De stukken die tijdens deze vergadering worden behandeld, zijn al besproken in de commissievergaderingen op de donderdag in de voorafgaande week. Daar worden de echte vragen gesteld en discussies gevoerd! Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende raadscommissies:
–       Onderwijs & Onderzoek
–       Bestuur
–       Middelen
Benieuwd naar de agenda van deze maand? Stuur dan even een mailtje naar contact@lijstcalimero.nl en wij sturen hem door!

Like our Facebook page!

Follow us on Twitter