Stand van zaken Yantai

door | jul 4, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd omtrent het project in Yantai en ook de komende zomer zal dat niet anders zijn. Daarom bij dezen een update over de huidige stand van zaken omtrent dit ingrijpende project van de RUG.

 

De AMVB
Afgelopen februari is de wetswijziging aangenomen in de Tweede Kamer die het mogelijk maakt om transnationaal onderwijs aan te bieden. Om de branch campus in Yantai te kunnen openen moet de RUG een formele aanvraag indienen bij de minister. Voordat de aanvraag kan worden ingediend moet de universiteit echter wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) die dit nieuwe wetsartikel uitlegt. We hebben vernomen dat de definitieve versie van deze AMVB pas wordt verwacht in het voorjaar van 2018.

Internetconsultatie
Op dit moment staat de conceptversie van de AMVB online voor internetconsultatie. Dat betekent dat alle Nederlandse burgers de concept AMVB kunnen lezen en hier vragen over kunnen stellen, opmerkingen kunnen plaatsten en suggesties kunnen doen. Mocht je de voorlopige AMVB willen lezen of er commentaar op willen leveren, kijk dan hier: https://www.internetconsultatie.nl/internetconsultatieamvbtne. Deze internetconsultatie duurt 6 tot 8 weken. Vervolgens gaat de concept AMVB terug naar de ministerraad en wordt dit commentaar verwerkt.

Tijdspad AMVB
Als het advies is verwerkt wordt de AMVB voorgehangen in de Tweede en Eerste Kamer. Dit is een controleprocedure waarin de Kamers niet meer kunnen stemmen, maar nog wel commentaar kunnen geven op de AMVB. Pas na deze procedure kan de AMVB naar de Raad van State, zij hebben 3 maanden de tijd om hun oordeel te geven over de AMVB en de AMVB vast te stellen. Als de AMVB vastgesteld is kan de RUG zijn aanvraag indienen, dit is dus hoogstwaarschijnlijk pas in het voorjaar van 2018. Dan zijn we er echter nog niet, als de aanvraag is ingediend heeft de minister ook nog maximaal 16 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. De minister zal hiervoor advies inwinnen bij verschillende instanties, de Onderwijsinspectie, de NVAO, DUO en ook bij het ministerie voor Buitenlandse Zaken. Voordat we echt groen licht hebben voor UGY zijn we dus nog maximaal een jaar verder. Daar komt nog bij dat de formatie nog in volle gang is en we dus ook nog niet weten wie de nieuwe minister van Onderwijs zal worden. Dit zou het proces ook nog kunnen beïnvloeden.

Besluitvorming in China
Vervolgens moet ook het Chinese ministerie nog akkoord gaan, zij wachten op de Nederlandse goedkeuring. Een akkoord van de medezeggenschap aan de RUG kan wel leiden tot een voorlopige goedkeuring in China waardoor het project vervolgd kan worden en er middelen door Yantai beschikbaar worden gesteld voor de verdere ontwikkeling van het project.

Instemming faculteiten
Afgelopen maand heeft het CvB een brief gestuurd naar de faculteitsbesturen van FSE en FRW om te vragen om hun medewerking aan UGY. Dit kan niet zonder instemming van de faculteitsraden. Aankomende maand stemmen de faculteitsraden van FSE en FRW over de facultaire medewerking. Op dinsdag 4 juli heeft de faculteitsraad van FSE ingestemd met de beslissing van hun faculteitsbestuur. De faculteitsraad van FRW wordt dezelfde vraag voorgelegd op 18 juli.

Instemming Universiteitsraad
In de voorlopige AMVB is opgenomen dat de schriftelijke instemming van de Universiteitsraad onderdeel moet zijn van de aanvraag. De aanvraag kan pas worden gedaan als de AMVB definitief is. Toch wordt onze instemming al gevraagd in augustus. Het College van Bestuur heeft hiervoor twee argumenten. Allereerst wil het College graag dat we instemmen met de huidige raadssamenstelling. Deze Universiteitsraad heeft het afgelopen jaar veel over het onderwerp gesproken en een nieuwe raad zal ongetwijfeld een kennisachterstand hebben. Daarnaast zal onze goedkeuring leiden tot een voorlopige goedkeuring in China waardoor er middelen vrijkomen om verder te gaan met de ontwikkeling van het project zodat het project geen verdere vertraging oploopt. Het lastige is dat de inhoud van de AMVB in het proces nog kan veranderen en dat we dan nog niet instemmen met de definitieve versie van de aanvraag.