RUG-studenten beslissen over investeringen in onderwijs

door | aug 23, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

In 2015 is de studiefinanciering afgeschaft en toen is met de minister afgesproken dat het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In 2018 komt dit geld voor het eerst vrij en in april hebben we al met het college van bestuur afgesproken dat een groot deel van dit geld wordt geïnvesteerd in meer docenten. Hier waren we als Lijst Calimero heel erg blij mee! Dit is alleen een afspraak voor één jaar en dat is niet voldoende. Als het goed is zal er vanaf nu namelijk jaarlijks een bedrag vrijkomen dat moet worden geïnvesteerd, en wordt dit bedrag steeds hoger.

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst studenten worden betrokken bij het investeren van dit geld en dat dit geld jaarlijks goed wordt besteed hebben we deze zomer hard gewerkt aan een procedurevoorstel. Het gaat namelijk om het geld dat studenten nu niet meer direct krijgen in de vorm van studiefinanciering!

In dit voorstel beschrijven we hoe er jaarlijks op een zelfde manier moet worden gekeken naar hoe dit geld precies moet worden besteed. Hierbij zijn voor ons twee dingen heel erg belangrijk. Allereerst dat studenten hier continu bij moeten worden betrokken. Ten tweede moet dit geld deels worden geïnvesteerd in meer docenten en deels in onderwijsinnovatie. Welke vorm van onderwijsinnovatie moet worden bepaald door een projectgroep die bestaat uit leden van de Universiteitsraad en mensen van de universiteit. Ons voorstel is door het CvB volledig overgenomen! De komende tijd zullen we opzoek gaan naar een goede bestemming voor het geld, die uiteindelijk leidt tot een zichtbare kwaliteitsverbetering voor alle studenten, nu en in de toekomst!