Betaald voor onderwijs, besteed aan Yantai

door | feb 28, 2019 | Nieuws | 0 Reacties

Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van het onderzoek naar de urenregistratie van Yantai. Eindelijk hebben we het rapport voor ons liggen. Pas gistermiddag om 17:00 kregen wij het rapport onder embargo opgestuurd, terwijl het al een maand geleden klaar lag en gedeeld is met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Wederom worden wij dus niet serieus genomen. Dat, terwijl de universiteitsraad anderhalf jaar lang bij verschillende gremia heeft aangegeven dat er problemen waren met de urenregistratie. We hebben het twee keer expliciet genoemd bij de Raad van Toezicht, hebben een melding gemaakt bij de Inspectie voor het Onderwijs en het talloze keren ter sprake gebracht in vergadering met het College van Bestuur. Telkens zonder gehoor.

Uiteindelijk was media-aandacht noodzakelijk om een onderzoek op gang te brengen. Volgens ons is dit absoluut niet de manier hoe omgesprongen zou moeten worden met de medezeggenschap.

Maar goed, het rapport ligt er. Wat blijkt: al die tijd heeft de Universiteitsraad het bij het juiste eind gehad.

Ondanks dat we haken en ogen zien aan het rapport van Ecorys, delen we de conclusie: de RUG heeft niet alle personele kosten van Yantai ten laste gebracht aan haar private middelen. Bij lange na niet. Het werkelijke aantal uren ligt dubbel zo hoog als dat het College van Bestuur haar medewerkers toeschreef. Zonder de universiteitsraad was er belastinggeld uitgegeven aan Yantai, waar dat niet had mogen gebeuren.

Met verbazing lazen wij dan ook de conclusies die de heer Klaassen trok. Deze gaan veel verder dan waar het onderzoek van Ecorys ruimte voor biedt. Er zou volgens hem geen sprake zijn van verwijtbaar handelen, en wel om de volgende redenen:

Ten eerste zou er geen druk uitgeoefend zijn op medewerkers om geen of te weinig uren te declareren. Het werkelijke punt is echter of het medewerkers bewust onmogelijk is gemaakt om uren te declareren. Was het afstappen van urenregistratiesysteem IQBS een verkapte manier om de kosten te drukken? Hierover geeft het onderzoek van Ecorys geen uitsluitsel, maar het stelt wel dat het afstappen van IQBS dé reden is voor het feit dat er veel te weinig uren zijn gedeclareerd.

Daarnaast noemt Klaassen de hoeveelheid belastinggeld die aan Yantai is uitgegeven relatief gering. Wij vinden een verdubbeling van het aantal uren ontzettend veel, zeker gezien het feit dat de RUG tot de dag van vandaag volhield dat zij volledig volgens de regels heeft gehandeld.

En er was maar één regel. Er mocht geen cent aan belastinggeld gebruikt worden voor het opzetten van een campus in Yantai, zelfs niet in de voorbereidingskosten. Dat de heer Klaassen concludeert dat de grote fouten die zijn gemaakt niets anders zijn dan een gevolg van een complexe situatie, is voor ons dan ook een raadsel. Te meer omdat de door Klaassen vermeende oplossing voor dit probleem, het urenregistratiesysteem IQBS, in het eerste voorbereidingsjaar van Yantai gewoon gebruikt werd!

Ten slotte stelt Klaassen dat de wettelijke publieke onderwijs- en onderzoekstaken van de RUG niet of nauwelijks in het gedrang zijn geweest. Ecorys heeft duidelijk een andere conclusie: ‘Enkele medewerkers hebben aangegeven dat de onderwijstaken in het gedrang zijn gekomen. Daarentegen geven meerdere respondenten aan dat hun onderzoeksactiviteiten (in beperkte mate) in het gedrang zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor medewerkers met managementtaken: activiteiten voor het programma Yantai werden uitgevoerd in reguliere tijd, die in principe bedoeld was voor decanaat en werkzaamheden voor faculteits- of opledingsbesturen.’

Dit zijn signalen die sinds januari 2016 bij ons zijn binnengekomen. Vanaf dat moment stelt de universiteitsraad dat er problemen zijn met de urenregistratie. Hier is nooit gehoor aan gegeven. Dat geeft tenminste blijk van onbehoorlijk bestuur. Wat ons betreft kan dit niet zonder consequenties blijven.