Update Universiteitsraad Januari

door | feb 19, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Hallo allemaal! We hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie hebben kunnen genieten van de sneeuw en het ijs van de afgelopen
week! We hebben weer een update geschreven over wat er in de Universiteitsraad is gebeurd en waar we de laatste tijd mee bezig zijn
geweest. Laat het ons weten als er iets is waar we je mee kunnen helpen of als je vragen of suggesties hebt. Je kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@lijstcalimero.nl of door een bericht te
sturen naarje contactpersoon.

Well-being Weeks
De ‘Well-being Weeks’ zijn begonnen! De komende vier weken zullen we proberen om het welzijn van studenten centraal te stellen op onze hele universiteit. In de Well-being Weeks zullen we ons richten op het bestrijden van zaken als eenzaamheid, demotivatie, angst en nog vele andere dingen. Er zijn trainingen, lezingen en workshops, verspreid tussen 15 februari en 14 maart. Iedereen kan meedoen aan deze activiteiten, die te vinden zijn op de website. Deze website is speciaal opgezet om het welzijn van studenten te bevorderen. We proberen jullie zo veel mogelijk op de hoogte te houden en vragen jullie om de weken onder de aandacht te brengen bij jullie leden. Neem contact op met lisavanderpanne@lijstcalimero.nl als je suggesties hebt of als je iets wilt organiseren tijdens de Well-being Weeks.

Steun voor Bestuurders
Begin februari hebben we een bericht geplaatst op Nestor om de verenigingen te steunen in hun zoektocht naar nieuwe bestuurders. Dit bericht werd ook gesteund door de Faculty Association Assembly (FAA). Nadat ons bericht was geplaatst, hebben we ook een brief gestuurd naar het bestuur van de universiteit met het verzoek om openlijk het doen van een bestuursjaar van een studie- of studentenvereniging te steunen. We wachten nog steeds op hun antwoord, en we houden je op de hoogte, omdat we geloven dat verenigingen deel uitmaken van de essentie van onze universiteit en dat dit ook door de universiteit moet worden ondersteund.

BSA
We hebben het BSA verlaagd dankzij alle input van eerstejaars studenten. Naast een landelijke beweging heeft dit ervoor gezorgd dat het BSA nu is verlaagd naar 35 punten voor eerstejaars studenten. Het is begrijpelijk dat studenten momenteel worstelen met het BSA, en als gevolg daarvan met hun totale mentale welzijn. Hier kun je meer lezen over het proces:
https://www.lijstcalimero.nl/en/2021/01/bsa-tijdens-de-coronacrisis/ 

Zachte Knip van Bachelor naar Master
Samen met SOG hebben we het bestuur gevraagd om de Zachte Knip van vorig jaar voort te zetten. Dit betekent dat je niet alle punten van je bachelor of pre-master hoeft te halen voordat je aan je Master begint. Universiteitsraden in heel Nederland hebben hun besturen hetzelfde gevraagd, zodat we samen druk kunnen uitoefenen op hen, de VSNU en uiteindelijk de minister van Onderwijs. We zullen onze brief in de volgende raadsvergadering bespreken.

Budget van de RUG
After we voted negatively on the budget, due to a lot of unclarity and undesirable expenses which would be made, we caused the budget to be rejected by the Council. This was a little unfortunate, but we simply could not approve of the planned expenses. After a month of negotiating with the board, we managed to achieve the following things for you:

Nadat wij vanwege veel onduidelijkheden en ongewenste uitgaven die zouden worden gedaan, negatief hadden gestemd over de begroting van de universiteit zorgden wij ervoor dat de begroting door de Raad werd verworpen. Dit was een beetje jammer, maar we konden de geplande uitgaven gewoon niet goedkeuren. Na een maand onderhandelen met de raad, hebben wij voor jou het volgende weten te bereiken: 

Welzijn: 1 fte. extra voor studentenpsycholoog met een beloofde evaluatie;
Toegankelijkheid: Documenten voor advies of toestemming zullen volledig in het Engels vertaald worden. Alle andere documenten zullen ten minste geleverd worden met een Engelse samenvatting. Dit zal hopelijk ook leiden tot meer Engelstalige documenten in de faculteiten waar dit vereist is;
Internationale marketing: de universiteit zal ernaar streven haar internationale marketingactiviteiten om te vormen tot een proces wat zich focust op het verstrekken van gebalanceerde informatie aan studenten.
Transparantie: het begrotingsproces zal transparanter worden, de raad zal beter geïnformeerd worden en er komt een commissie die zich bezig zal houden met het instemmingsrecht van de Universiteitsraad. Deze transparantie is nodig voor elke studentenorganisatie om goed te kunnen functioneren, en we hopen dat jullie ook een verbeterde transparantie van de universiteit zullen merken.

Via de volgende link kan je onze stemverklaring lezen:
https://www.lijstcalimero.nl/en/2021/01/stemverklaring-begroting-lijst-calimero/

Plekken in de UB
In de huidige situatie kan het best zwaar zijn om alleen thuis te kunnen studeren en werken. Daarom hebben we geprobeerd ons te verzetten tegen het besluit van het College van Bestuur om slechts maximaal 50 kwetsbare studenten toe te laten. Sindsdien is er plaats voor 280 kwetsbare studenten per dag, en zal de UB verder opschalen. Daarnaast zijn we samen met de gemeente en Coalitie-Y aan het kijken of we ook op andere locaties studieruimtes kunnen openstellen.

Consequenties Brexit voor studenten uit Verenigd Koninkrijk
Nu Brexit officieel doorgegaan is, heeft de universiteit haar beleid voor Britse studenten duidelijk gemaakt: als je student bent uit het Verenigd Koninkrijk, maar je hebt een verblijfplaats in de gemeente Groningen, verandert er niets. Nieuwe studenten zullen worden gezien als niet-EU-studenten, en voor VK-studenten is het aangeraden om een Nederlands adres te houden mochten ze in tijdens zijn studie in het buitenland verblijven.

Voorkoming Fraude bij Tentamens
In de eerste tentamenperiode zijn er aan de RUG enkele tentamens geweest waarbij fraude werd vermoed en alle studenten hebben daar de repercussies van gevoeld. Lijst Calimero is in de raad heel duidelijk en uitgesproken geweest dat het de verantwoordelijkheid van de universiteit is om de integriteit rond tentamens te creëren, en dat studenten elkaar niet zouden hoeven controleren. Als gevolg daarvan is er een commissie gestart die als taak heeft om de manieren van tentaminering te vinden die zo cheat-proof mogelijk zijn. Daarnaast is het integriteitsbeleid van de RUG geactualiseerd. Dit is een document waarin de reglementen beschreven staan voor gevallen waarin de integriteit in het geding is. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn tentamens, academische integriteit en fraude. Met dit nieuwe beleid hopen we ervoor te zorgen dat studenten hun examens op een veilige manier kunnen afleggen, zonder het risico te lopen door iets anders te worden beïnvloed dan door henzelf.

Aanmeldingen en Inschrijvingen
Bij een rapport waar de studentenaantallen werden besproken werd het duidelijk dat er nu 36.000 studenten op de RUG zijn. Een enorme groei van de universiteit die niemand had verwacht. Wij maken ons hier grote zorgen over, want er zijn niet genoeg faciliteiten en medewerkers om al deze studenten te faciliteren en hen een waardig diploma te geven. Wil je onze zorgen lezen en de oplossingen die wij bieden? Rozemarijn heeft hierover een toespraak gehouden tijdens de universiteitsraad, deze kunt u hier lezen.

Dan nog even dit

De volgende punten zijn ofwel onderwerpen die heel snel voorbij zijn gekomen, ofwel onderwerpen waar we mee bezig zijn. Als je graag een bijdrage wil leveren aan deze ideeën, laat ons dan alsjeblieft weten welk van de onderwerpen je interesseert!

Evaluatie Huisvesting
Het College van Bestuur was in de veronderstelling dat er in Groningen voldoende huisvesting was voor alle studenten. Wij evalueren dit momenteel samen met het Bureau van de RUG, om te kijken of de universiteit moet inspringen.

Week-off Memo & Onderzoeks Platform Memo
We zijn bezig met een Week-off memo, om te kijken of er een extra week vakantie kan komen op de RUG. We denken dat de kerstvakantie niet effectief is, omdat veel studenten moeten studeren voor tentamens of moeten werken aan hun deadlines. Laat het ons weten als je ideeën hebt over of dit een goed initiatief is en hoe het opgezet kan worden. We zijn altijd op zoek naar een frisse blik!

Daarnaast kijken we naar de implementatie van een platform dat het onderzoek dat aan de universiteit wordt gedaan per faculteit weergeeft. Het idee is dat studenten toegang zullen hebben tot dit platform, zodat ze kunnen zien waar ze onderzoek kunnen doen dat ze interessant vinden. Dit zou handig zijn als studenten bijvoorbeeld op zoek zijn naar een onderwerp voor hun master thesis.

Strategisch Plan
In de Raad van februari zal het Strategisch Plan van de RUG worden besproken en zal er gestemd op worden.

Profileringsfonds
Op dit moment wordt de nieuwe versie van het Profileringsfonds besproken. Ons doel is om het Profileringsfonds meer bekendheid te geven onder studenten, zodat iedereen die ervoor in aanmerking komt maar er niet van op de hoogte is, weet dat hij of zij dit ook kan aanvragen.

Uni-Life: Platform voor Activiteiten
Wij zijn benaderd door Uni-Life, een platform dat alle activiteiten voor studenten op één platform verzamelt om activiteiten toegankelijker te maken en promotie te vergemakkelijken. Zij doen dit al op enkele andere universiteiten en wij onderzoeken de mogelijkheid om zoiets op de RUG te implementeren.

Pilot Corona test voor tentamens
Voorafgaand aan sommige on-site tentamens kregen studenten de mogelijkheid om een sneltest te doen, zodat men er zeker van kon zijn dat niemand in de tentamenhal corona had. Wij proberen nog uit te vinden of de studenten dit goed en nuttig vinden of niet.