Initiatieven
Als partij in de Universiteitsraad kunnen wij voorstellen doen voor RUG-beleid. Dit doen we door het stellen van rondvragen en het schrijven van notities.
Onze eigen initiatieven verwoorden we meestal in een notitie, waarop het College van Bestuur binnen drie maanden een schriftelijke reactie moet geven. Notities die wij in het verleden hebben geschreven gingen bijvoorbeeld over het versterken van opleidingscommissies, het opzetten van een Young Alumni Network, collegegeld vrij besturen en het toegangsbeleid van de UB.

Een rondvraag stellen we meestal om te vragen naar de stand van zaken van een onderwerp dat niet is geagendeerd in de gewone vergadering of om een kleiner voorstel voor beleid te doen. Voorbeelden zijn onze rondvragen over de transactiekosten bij het opwaarderen van je printtegoed, tentamens op Nestor en de formele erkenning van nevenactiviteiten.

Initiatives
As University Council party, we have the right of initiative to propose UG policies. We do this by writing memo’s and asking round the table questions during the Univeristy Council.
Usually, we propose policies by writing memo’s. The board of directors has three months to provide a written response to such memo’s. In the past, we handed in memo’s regarding the professionalising of program committees, the founding of the Young Alumni Network, online open days and the access policy of the university library.

A round the table question is meant to ask about the current situation on a topic that was not on the agenda for that University Council meeting. They can also be used to propose small policy initiatives. Examples are our questions about the transaction costs for uploading money on your UG-pass, standard exams on Nestor and the capacity problems of language courses.

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”2″ _address=”2″ /][: _i=”4″ _address=”4″ /]