De zestiende fractie van Lijst Calimero

Op deze pagina vind je de studenten die zich namens Lijst Calimero dit collegejaar hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van jouw diploma. Bel of mail gerust!

Floor Buigel, fractievoorzitter

Commissies: Onderwijs & Onderzoek, Bestuur en Middelen
Faculteiten: FEB, Ruimtelijke Wetenschappen
Dossiers: Employabilty, Internationalisering, Financiën, Profileringsfonds, Landelijke Politiek
Overige: Contractus

Vera Spanjer, intern voorzitter

Commissie: Bestuur
Faculteiten: Rechten, GMW
Dossiers: Faciliteiten, Strategisch plan, Well-being
Overige: Koepelorganisaties

Lennard Pierey, secretaris en campagneleider

Commissies: Middelen
Faculteiten: UMCG, FSE
DossiersHuisvesting, Landelijke politiek, Yantai, Financiën, Profileringsfonds, Duurzaamheid
OverigeISO

Fleur Renkema, public relations en activiteiten

Commissies: Onderwijs & Onderzoek
Faculteiten: Letteren, University College
Dossiers: Kwaliteitsafspraken, studiebegeleiding, studentenwelzijn, duurzaamheid, nationale politiek
Overige: ISO, Ganymedes, christelijke verenigingen

Matthias Luijks, penningmeester

CommissiesOnderwijs & Onderzoek
FaculteitenWijsbegeerte, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen
DossiersKwaliteitszorg, medezeggenschap, internationalisatie, inclusie
Overige: Internationale verenigingen

Bagus Hadiredjo, fractielid

CommissiesOnderwijs & Onderzoek
FaculteitenWijsbegeerte, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Dossiers: internationalisering, inclusie, faciliteiten
Overige: internationale verenigingen