De veertiende fractie van Lijst Calimero

Op deze pagina vind je de vier studenten die zich namens Lijst Calimero dit collegejaar hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van jouw diploma. Bel of mail gerust!

Younes Moustaghfir, fractievoorzitter

Commissies: Onderwijs & Onderzoek, Bestuur en Middelen
Faculteiten: Rechten, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Letteren
Dossiers: Carrière, Digitalisering, Huisvesting, Yantai, Kwaliteitsafspraken
Overige: HMR en de regionale en landelijke media

06 39 23 67 83
younesmoustaghfir@lijstcalimero.nl

Henrieke Polinder, intern voorzitter

Commissie: Bestuur
Faculteiten: Science and Engineering en University College
Dossiers: Yantai en Faciliteiten
Overige: ISO, LOF en Christelijke verenigingen

06 27 92 69 12
henriekepolinder@lijstcalimero.nl

Reinier Alberts, secretaris

Commissies: Onderzoek & Onderwijs
Faculteiten: Medische Wetenschappen, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Dossiers: Campus Fryslân, Profileringsfonds, Kwaliteitsafspraken
Overige: Studentenverenigingen, Contractus, CUOS, Christelijke verenigingen

06 26 95 88 57
reinieralberts@lijstcalimero.nl

Hylke Kramer, penningmeester

Commissie: Middelen
Faculteiten: Economie en Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen, Wijsbegeerte
Dossiers: Campus Fryslân, Yantai, Begroting

06 20 28 72 52
hylkekramer@lijstcalimero.nl