De veertiende fractie van Lijst Calimero

Op deze pagina vind je de vijf studenten die zich namens Lijst Calimero dit collegejaar hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van jouw diploma. Bel of mail gerust!

Younes Moustaghfir, fractievoorzitter

Commissies: Onderwijs & Onderzoek, Bestuur en Middelen
Faculteiten: Rechten en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Dossiers: Carrière, Digitalisering, Huisvesting en Yantai
Overige: HMR en de regionale en landelijke media

06 39 23 67 83
younesmoustaghfir@lijstcalimero.nl

Henrieke Polinder, intern voorzitter

Commissie: Bestuur
Faculteiten: Science and Engineering en University College
Dossiers: Yantai en Faciliteiten
Overige: ISO, LOF en Christelijke verenigingen

06 27 92 69 12
henriekepolinder@lijstcalimero.nl

Reinier Alberts, secretaris

Commissies: middelen
Faculteiten: Medische Wetenschappen en Godgeleerdheid
Dossiers: Fryslân, Profileringsfonds, Kwaliteitsafspraken
Overige: Studentenverenigingen, Contractus, CUOS en Christelijke verenigingen

06 26 95 88 57
reinieralberts@lijstcalimero.nl

Emma Posthumus, commissaris PR

Commissie: onderwijs & onderzoek
Faculteiten: Letteren en Wijsbegeerte
Dossiers: Kwaliteitsafspraken, Studiestress en Fryslân
Overige: ISO

06 31 16 11 05
emmaposthumus@lijstcalimero.nl

Hylke Kramer, penningmeester

Faculteiten: Economie en Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen
Dossiers: Yantai, Begroting

06 20 28 72 52
hylkekramer@lijstcalimero.nl