De dertiende fractie van Lijst Calimero

Op deze pagina vind je de zeven studenten die zich namens Lijst Calimero dit collegejaar hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van jouw diploma. Bel of mail gerust!

Henk-Jan Wondergem

Henk-Jan Wondergem, fractievoorzitter

Commissies: onderwijs & onderzoek, bestuur en middelen
Faculteiten: Rechten
Dossiers: Profileringsfonds, Yantai
Overige: Studentenverenigingen, Contractus, HMR en de regionale en landelijke media

06 55 53 11 17
henkjanwondergem@lijstcalimero.nl

Hester Druijff

Hester Druijff, intern voorzitter

Commissie: onderwijs & onderzoek
Faculteiten: Economie en Bedrijfskunde
Dossiers: Fryslân en Internationalisering
Overige: koepelverenigingen, CUOS

06 81 80 39 85
hesterdruijff@lijstcalimero.nl

Léon Melein

Léon Melein, secretaris

Commissies: bestuur en middelen
Faculteiten: Letteren
Dossiers: Digitalisering, Kwaliteitszorg, Landelijke politiek en Medezeggenschap
Overige: ISO en LOF

06 15 68 56 05
leonmelein@lijstcalimero.nl

Denise Mensonides

Denise Mensonides, penningmeester

Commissie: onderwijs & onderzoek
Faculteiten: Ruimtelijke Wetenschappen en Science and Engineering
Dossiers: Studiebegeleiding en Yantai

06 40 85 37 21
denisemensonides@lijstcalimero.nl

Lieuwe Mulder

Lieuwe Mulder

Commissie: onderwijs en onderzoek
Faculteiten: Godgeleerdheid, University Campus Fryslân, University College en Wijsbegeerte
Dossiers: Faciliteiten, Fryslân en Studiebegeleiding
Overige: ISO, LOF, Student & Stad

06 42 31 93 06
lieuwemulder@lijstcalimero.nl

Robbert-Jan van der Werken

Robbert-Jan van de Werken

Faculteiten: Medische Wetenschappen
Dossiers: Carrière
Overige: Gemeente Groningen

06 48 14 92 82
robbertjanvandewerken@lijstcalimero.nl

Henrieke Polinder

Henrieke Polinder

Faculteiten: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Dossiers: Internationalisering
Overig: Christelijke verenigingen

06 27 92 69 12
henriekepolinder@lijstcalimero.nl