De zeventiende fractie van Lijst Calimero

Op deze pagina vind je de studenten die zich namens Lijst Calimero dit collegejaar hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van jouw diploma. Bel of mail gerust!

Casper Dam, fractievoorzitter

Commissies: Bestuur, Onderwijs & Onderzoek en Middelen
Faculteiten: Letteren
Dossiers: Landelijke Politiek en Employability
Overige: Contractus

Andra Buciu, interne voorzitter

Commissie: Bestuur en Onderwijs & Onderzoek
Faculteiten: Faculteit Rechtsgeleerdheid en University College Groningen
Dossiers: Kwaliteitsafspraken, communicatie, medezeggenschap, activiteiten, internationalisatie en inclusie
Overige: Internationale verenigingen en GISP

Ashish Yadav, penningmeester 

Commissies: Bestuur en Middelen
Faculteiten: Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Dossiers: Financiën, faciliteiten en duurzaamheid

Michail Kokkorakis, public relations

Commissies: Onderwijs & Onderzoek
Faculteiten:  Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en UMCG
Dossiers: Studentenwelzijn, onderzoek en interdisciplinariteit
Overige: Christelijke verenigingen, GRIN

Hidde van der Weg, campagneleider

Commissies: Middelen
Faculteiten: FSE en Campus Fryslân
DossiersProfileringsfonds en digitalisatie
Overige: Koepelorganisaties, GST en Stukafest

Stijn Honselaar, secretaris

FaculteitenFaculteit Wijsbegeerte, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
Dossiers: Huisvesting, internationalisering en inclusie
Overige: Ganymedes