Initiatieven
Als partij in de Universiteitsraad kunnen wij voorstellen doen voor RUG-beleid. Dit doen we door het stellen van rondvragen en het schrijven van notities.
Onze eigen initiatieven verwoorden we meestal in een notitie, waarop het College van Bestuur binnen drie maanden een schriftelijke reactie moet geven. Notities die wij in het verleden hebben geschreven gingen bijvoorbeeld over het versterken van opleidingscommissies, het opzetten van een Young Alumni Network, collegegeld vrij besturen en het toegangsbeleid van de UB.

Een rondvraag stellen we meestal om te vragen naar de stand van zaken van een onderwerp dat niet is geagendeerd in de gewone vergadering of om een kleiner voorstel voor beleid te doen. Voorbeelden zijn onze rondvragen over de transactiekosten bij het opwaarderen van je printtegoed, tentamens op Nestor en de formele erkenning van nevenactiviteiten.

Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Retoricaminor

Avond- en weekendtentamens

Avond- en weekendtentamens

Functiebeperkte studenten

Functiebeperkte studenten

Universiteitsbrede Carriere minor

Universiteitsbrede Carriere minor

Avond- en weekendtentamens

Awareness Campaign over mentale gezondheid

Avond- en weekendtentamens

Collegezalen in Google Maps

Avond- en weekendtentamens

Centrale Studieloopbaanadviseur

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Overige organisaties in Profileringsfonds

Overige organisaties in Profileringsfonds

Avond- en weekendtentamens

Stilteruimtes in de Universiteitsbibliotheek

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Meer duidelijkheid rondom opleidingen Yantai

Avond- en weekendtentamens

Koffiemokken in restaurants

Universiteitsbrede Carriere minor

Academic Writing Centre

Functiebeperkte studenten

Sterkere studentenvertegenwoordiging

Universiteitsbrede Carriere minor

Versterking opleidingscommissies

Avond- en weekendtentamens

Lagere transactiekosten printtegoed

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Huisvesting Internationale Studenten

Overige organisaties in Profileringsfonds

Young Alumni Network

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Online Open Days

Universiteitsbrede Carriere minor

Capaciteitsproblemen Language Courses

Formele erkenning nevenactiviteiten

Formele erkenning nevenactiviteiten

Functiebeperkte studenten

Woordvoering Campus Fryslan

Avond- en weekendtentamens

Informatievoorzieningen eerstejaars studenten

Avond- en weekendtentamens

Printers

Functiebeperkte studenten

Update Yantai

Universiteitsbrede Carriere minor

Docent E-Learning van het Jaar

Formele erkenning nevenactiviteiten

Ondernemerschap

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Vervroegde ingang huurcontracten

Avond- en weekendtentamens

De student op de fiets

Universiteitsbrede Carriere minor

Hoorcolleges online beschikbaar

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Feeling at home in Groningen

Functiebeperkte studenten

Dialoog met CvB over medezeggenschap

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Discussietafels internationale studenten

Universiteitsbrede Carriere minor

Verplicht tentamens op Nestor

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Studeren in het buitenland

Universiteitsbrede Carriere minor

Academisch Schrijfcentrum (2013)

Formele erkenning nevenactiviteiten

Bereikbaarheid Universitaire Fonsencommissie

Universiteitsbrede Carriere minor

Zij-instroom Geneeskunde en Tandheelkunde

Avond- en weekendtentamens

Matching

Avond- en weekendtentamens

Studiebijsluiter

Universiteitsbrede Carriere minor

Ambassadeurs van het Honours College

Overige organisaties in Profileringsfonds

Bachelorstages

Universiteitsbrede Carriere minor

Collegegelddifferentiatie Honours College

Avond- en weekendtentamens

Tentamens in tennishallen

Nieuw instemmingsrecht Yantai

‘Let’s break that bubble now’

Avond- en weekendtentamens

Draadloos printen

Avond- en weekendtentamens

Installatie Linux computers

Universiteitsbrede Carriere minor

Engelse taalvaardigheid van docenten

Avond- en weekendtentamens

‘Starbucks in de UB? Nee!’

Avond- en weekendtentamens

Toegangsbeleid UB

Universiteitsbrede Carriere minor

Communicatie tweede studie

Universiteitsbrede Carriere minor

Student in de jury van de ‘Docent van het Jaar’-verkiezing

Universiteitsbrede Carriere minor

Onderwijskwaliteit (ouder)

Avond- en weekendtentamens

Studiebegeleiding en faciliteiten (ouder)

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Internationalisering (ouder)

Formele erkenning nevenactiviteiten

Zelfontplooiing (ouder)

Initiatives
As University Council party, we have the right of initiative to propose UG policies. We do this by writing memo’s and asking round the table questions during the Univeristy Council.
Usually, we propose policies by writing memo’s. The board of directors has three months to provide a written response to such memo’s. In the past, we handed in memo’s regarding the professionalising of program committees, the founding of the Young Alumni Network, online open days and the access policy of the university library.

A round the table question is meant to ask about the current situation on a topic that was not on the agenda for that University Council meeting. They can also be used to propose small policy initiatives. Examples are our questions about the transaction costs for uploading money on your UG-pass, standard exams on Nestor and the capacity problems of language courses.

Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Retoricaminor

Avond- en weekendtentamens

Avond- en weekendtentamens

Functiebeperkte studenten

Functiebeperkte studenten

Universiteitsbrede Carriere minor

Universiteitsbrede Carriere minor

Avond- en weekendtentamens

Awareness Campaign over mentale gezondheid

Avond- en weekendtentamens

Collegezalen in Google Maps

Avond- en weekendtentamens

Centrale Studieloopbaanadviseur

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Overige organisaties in Profileringsfonds

Overige organisaties in Profileringsfonds

Avond- en weekendtentamens

Stilteruimtes in de Universiteitsbibliotheek

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Meer duidelijkheid rondom opleidingen Yantai

Avond- en weekendtentamens

Koffiemokken in restaurants

Universiteitsbrede Carriere minor

Academic Writing Centre

Functiebeperkte studenten

Sterkere studentenvertegenwoordiging

Universiteitsbrede Carriere minor

Versterking opleidingscommissies

Avond- en weekendtentamens

Lagere transactiekosten printtegoed

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Huisvesting Internationale Studenten

Overige organisaties in Profileringsfonds

Young Alumni Network

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Online Open Days

Universiteitsbrede Carriere minor

Capaciteitsproblemen Language Courses

Formele erkenning nevenactiviteiten

Formele erkenning nevenactiviteiten

Functiebeperkte studenten

Woordvoering Campus Fryslan

Avond- en weekendtentamens

Informatievoorzieningen eerstejaars studenten

Avond- en weekendtentamens

Printers

Functiebeperkte studenten

Update Yantai

Universiteitsbrede Carriere minor

Docent E-Learning van het Jaar

Formele erkenning nevenactiviteiten

Ondernemerschap

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Vervroegde ingang huurcontracten

Avond- en weekendtentamens

De student op de fiets

Universiteitsbrede Carriere minor

Hoorcolleges online beschikbaar

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Feeling at home in Groningen

Functiebeperkte studenten

Dialoog met CvB over medezeggenschap

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Discussietafels internationale studenten

Universiteitsbrede Carriere minor

Verplicht tentamens op Nestor

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Studeren in het buitenland

Universiteitsbrede Carriere minor

Academisch Schrijfcentrum (2013)

Formele erkenning nevenactiviteiten

Bereikbaarheid Universitaire Fonsencommissie

Universiteitsbrede Carriere minor

Zij-instroom Geneeskunde en Tandheelkunde

Avond- en weekendtentamens

Matching

Avond- en weekendtentamens

Studiebijsluiter

Universiteitsbrede Carriere minor

Ambassadeurs van het Honours College

Overige organisaties in Profileringsfonds

Bachelorstages

Universiteitsbrede Carriere minor

Collegegelddifferentiatie Honours College

Avond- en weekendtentamens

Tentamens in tennishallen

Nieuw instemmingsrecht Yantai

‘Let’s break that bubble now’

Avond- en weekendtentamens

Draadloos printen

Avond- en weekendtentamens

Installatie Linux computers

Universiteitsbrede Carriere minor

Engelse taalvaardigheid van docenten

Avond- en weekendtentamens

‘Starbucks in de UB? Nee!’

Avond- en weekendtentamens

Toegangsbeleid UB

Universiteitsbrede Carriere minor

Communicatie tweede studie

Universiteitsbrede Carriere minor

Student in de jury van de ‘Docent van het Jaar’-verkiezing

Universiteitsbrede Carriere minor

Onderwijskwaliteit (ouder)

Avond- en weekendtentamens

Studiebegeleiding en faciliteiten (ouder)

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Internationalisering (ouder)

Formele erkenning nevenactiviteiten

Zelfontplooiing (ouder)

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”2″ _address=”2″ /][: _i=”4″ _address=”4″ /]