Initiatieven

Als partij in de Universiteitsraad kunnen wij voorstellen doen voor RUG-beleid. Dit doen we door het stellen van rondvragen en het schrijven van notities.

Onze eigen initiatieven verwoorden we meestal in een notitie, waarop het College van Bestuur binnen drie maanden een schriftelijke reactie moet geven. Notities die wij in het verleden hebben geschreven gingen bijvoorbeeld over het versterken van opleidingscommissies, het opzetten van een Young Alumni Network, collegegeld vrij besturen en het toegangsbeleid van de UB.

Een rondvraag stellen we meestal om te vragen naar de stand van zaken van een onderwerp dat niet is geagendeerd in de gewone vergadering of om een kleiner voorstel voor beleid te doen. Voorbeelden zijn onze rondvragen over de transactiekosten bij het opwaarderen van je printtegoed, tentamens op Nestor en de formele erkenning van nevenactiviteiten.

Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Versterken en terugkoppelen onderwijsevaluaties

Retoricaminor

Avond- en weekendtentamens

Avond- en weekendtentamens

Functiebeperkte studenten

Functiebeperkte studenten

Universiteitsbrede Carriere minor

Universiteitsbrede Carriere minor

Awareness Campaign over mentale gezondheid

Awareness Campaign over mentale gezondheid

Collegezalen in Google Maps

Collegezalen in Google Maps

Centrale Studieloopbaanadviseur

Centrale Studieloopbaanadviseur

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Nieuw instemmingsrecht Yantai

Overige organisaties in Profileringsfonds

Overige organisaties in Profileringsfonds

Stilteruimtes in de Universiteitsbibliotheek

Stilteruimtes in de Universiteitsbibliotheek

Meer duidelijkheid rondom opleidingen Yantai

Meer duidelijkheid rondom opleidingen Yantai

Koffiemokken in restaurants

Koffiemokken in restaurants

Academic Writing Centre

Academic Writing Centre

Sterkere studentenvertegenwoordiging

Sterkere studentenvertegenwoordiging

Versterking opleidingscommissies

Versterking opleidingscommissies

Lagere transactiekosten printtegoed

Lagere transactiekosten printtegoed

Huisvesting Internationale Studenten

Huisvesting Internationale Studenten

Young Alumni Network

Young Alumni Network

Online Open Days

Online Open Days

Capaciteitsproblemen Language Courses

Capaciteitsproblemen Language Courses

Formele erkenning nevenactiviteiten

Formele erkenning nevenactiviteiten

Woordvoering Campus Fryslan

Woordvoering Campus Fryslan

Informatievoorzieningen eerstejaars studenten

Informatievoorzieningen eerstejaars studenten

Printers

Printers

Update Yantai

Update Yantai

Docent E-Learning van het Jaar

Docent E-Learning van het Jaar

Ondernemerschap

Ondernemerschap

Vervroegde ingang huurcontracten

Vervroegde ingang huurcontracten

De student op de fiets

De student op de fiets

Hoorcolleges online beschikbaar

Hoorcolleges online beschikbaar

Feeling at home in Groningen

Feeling at home in Groningen

Dialoog met CvB over medezeggenschap

Dialoog met CvB over medezeggenschap

Discussietafels internationale studenten

Discussietafels internationale studenten

Verplicht tentamens op Nestor

Verplicht tentamens op Nestor

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland

Academisch Schrijfcentrum (2013)

Academisch Schrijfcentrum (2013)

Bereikbaarheid Universitaire Fonsencommissie

Bereikbaarheid Universitaire Fonsencommissie

Zij-instroom Geneeskunde en Tandheelkunde

Zij-instroom Geneeskunde en Tandheelkunde

Matching

Matching

Studiebijsluiter

Studiebijsluiter

Ambassadeurs van het Honours College

Ambassadeurs van het Honours College

Bachelorstages

Bachelorstages

Collegegelddifferentiatie Honours College

Collegegelddifferentiatie Honours College

Tentamens in tennishallen

Tentamens in tennishallen

‘Let’s break that bubble now’

‘Let’s break that bubble now’

Draadloos printen

Draadloos printen

Installatie Linux computers

Installatie Linux computers

Engelse taalvaardigheid van docenten

Engelse taalvaardigheid van docenten

‘Starbucks in de UB? Nee!’

‘Starbucks in de UB? Nee!’

Toegangsbeleid UB

Toegangsbeleid UB

Communicatie tweede studie

Communicatie tweede studie

Student in de jury van de ‘Docent van het Jaar’-verkiezing

Student in de jury van de ‘Docent van het Jaar’-verkiezing

Onderwijskwaliteit (ouder)

Onderwijskwaliteit (ouder)

Studiebegeleiding en faciliteiten (ouder)

Studiebegeleiding en faciliteiten (ouder)

Internationalisering (ouder)

Internationalisering (ouder)

Zelfontplooiing (ouder)

Zelfontplooiing (ouder)