Bachelorstages

In een notitie van mei 2014 hebben wij aangedragen dat bachelorstages van toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens onze mening kunnen bachelorstages bijdragen aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt voor studenten. Daarom heeft de universiteit de verplichting om hiervoor ruimte voor te geven. Lijst Calimero is van mening dat alle studenten de mogelijkheid moeten hebben om een stage te lopen, eventueel door deze te faciliteren buiten het curriculum om. In de notitie hebben we opgeroepen tot het aanstellen van een stuurgroep die nieuw beleid kan ontwikkelen in samenwerking met het stagebureau, studentenorganisaties en stageaanbieders.