Collegegelddifferentiatie Honours College

Voor studenten die zich willen verbreden en verdiepen op academisch niveau, biedt de RUG een excellentietraject aan genaamd “Honours College”. Eind 2013 werd bekend gemaakt dat een aantal instellingen vanaf collegejaar 2014/2015 mee kunnen doen aan een experiment met beperkt verhoogd collegegeld voor studenten die een excellentietraject volgen. De extra inkomsten zouden gebruikt kunnen worden om het intensieve onderwijs voor excellente studenten te bekostigen. Nadat Lijst Calimero van verschillende instanties informatie heeft ingewonnen, is er een notitie met het advies omtrent “collegegelddifferentiatie Honours College” ingediend bij het College van Bestuur.