Engelse taalvaardigheid van docenten

Het College heeft de ambitie steeds meer studies naar het Engels te transformeren. Een probleem hierbij is dat veel docenten het Engels niet voldoende beheersen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hier niet onder gaat leiden is het van belang dat Engelse taalvaardigheid ook wordt opgenomen in de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) voor docenten die onderwijs in het Engels geven. Dit is inmiddels gebeurd. Het blijft echter zaak erop toe te zien dat de BKO herhaaldelijk wordt getest en dat docenten hieraan blijven voldoen. Het gebeurt nog te vaak dat het Engels van docenten onvoldoende is.