Sterkere studentenvertegenwoordiging

Samen met de andere studentenfracties uit de Universiteitsraad hebben wij in het najaar van 2016 gewerkt aan een notitie ter versterking van de medezeggenschap en de verkiezingen. Mede gebaseerd op een door ons georganiseerd overleg met afgevaardigden van de verschillende faculteitsraden. In de gezamenlijke notitie zijn de partijen overeengekomen om de verkiezingstermijn te verkorten van zeven naar vijf dagen en hebben we verschillende voorstellen gedaan om de zichtbaarheid van alle medezeggenschapsraden te vergroten. Zo willen we een week voor de verkiezingen een neutrale campagne starten waarin meer uitleg wordt gegeven over de medezeggenschap en zullen in de toekomst studentenvertegenwoordigers makkelijker via Nestor te bereiken zijn. Het college heeft positief gereageerd op onze notitie en de komende tijd zullen we de notitie verder vormgeven.