Functiebeperkte studenten

Rondvraag oktober 2017
In de Nationale Studentenenquête kwam naar voren dat studenten met een functiebeperking erg ontevreden zijn met de informatie en begeleiding die zij krijgen tijdens hun studie. Wij waren hierdoor gealarmeerd, omdat het om een kwetsbare groep studenten gaat die ook in staat moet worden gesteld hun studie op een goede manier te kunnen volgen. We vroegen daarom het College van Bestuur hoe zij dit probleem gaat aanpakken.

Dank U Wel voorzitter,

 

Nogmaals wil ik het hebben over functiebeperkte studenten in de Nationale Studenten Enquête.

 

Lijst Calimero is van mening dat iedereen een kans moet hebben om zich te kunnen ontwikkelen op de universiteit. Als een functiebeperking de student belemmert in zijn of haar ontwikkeling moet dit worden aangepakt. Kennelijk scoort de RUG in de Nationale Studenten Enquête matig op het gebied van voorlichting over functiebeperkingen op alle faculteiten, behalve op de FSE. Dit baart ons zorgen en verdient meer aandacht.

 

Volgens de universiteitskrant het college samen met de Adviescommissie functiebeperkte studenten bezig een nieuw beleidsplan op te stellen met concrete actiepunten. Daar zijn we heel blij mee. Het is goed dat hier aan gewerkt wordt, maar naar aanleiding vragen we hier ons af: Wanneer is het beleidsplan gereed en kunnen we deze te zijner tijd tegemoet zien?

 

Dankuwel.

De Rector gaf aan dat het nieuwe beleidsplan van de adviescommissie in maart 2018 klaar zal zijn en dan ook zal worden besproken in de universiteitsraad. Hij riep tevens studenten op om met ideeën te komen en deze te sturen naar studentenzaken@rug.nl.