Hoorcolleges online beschikbaar

Lijst Calimero heeft een notitie geschreven over het online beschikbaar maken van hoorcolleges. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding van je tentamens. De online colleges moeten daarom 2 weken voor het tentamen beschikbaar komen. Bovendien is het handig voor studenten die studeren combineren met bestuurswerk, extra studie/vakken of het hebben van een eigen onderneming. Voor deze groep studenten moeten de colleges dan ook nog eerder online komen, op aanvraag. Het is ook voordelig omdat het studenten de mogelijkheid geeft tentamens op een moment te herkansen dat vakken niet worden aangeboden, dit scheelt onnodige studievertraging.