Matching

Op 18 december 2014 dienden wij een notitie in die betrekking had op de matchingsprocedure voor aankomende bachelorstudenten. Met de wet ‘Kwaliteit in Verscheidenheid’ hadden instellingen het recht gekregen om scholieren te verplichten om aan studiekeuzeactiviteiten deel te nemen. Het doel van deze zoegenoemde matching was om het uitvalpercentage terug te dringen en om studenten te helpen bij het kiezen van de juiste studie. In de notitie doen wij enkele beleidsmatige en praktische adviezen om het toenmalige voorstel voor matching te verbeteren.