Retoricaminor

Rondvraag, December 2017
Tijdens de decemberraad heeft Lijst Calimero een pleidooi gehouden voor een retoricaminor. We vinden dat de kunst van het spreken moet worden kunnen geleerd in een academische context. De minor is in brede zin ‘het leren overtuigen’ en kan dus heel breed en interdisciplinair zijn, maar ook verdiepend. We willen ook graag dat de minor open is voor iedereen. Nu wordt alleen aan Honoursstudenten een vak retorica gegeven.

Dankuwel voorzitter,

 

In de huidige maatschappij wordt employability een steeds belangrijker onderwerp. De afgelopen jaren heeft de RUG er veel aan gedaan om haar positie met betrekking tot de employability te verbeteren. Bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt horen ook vaardigheden als presentatie en spreken in het openbaar. Redeneren, argumenteren en overtuigen wordt een steeds belangrijkere eigenschap in de huidige maatschappij. Lijst Calimero stelt dan ook voor om studenten de kunst van deze vaardigheden te leren in een interdisciplinaire minor in de retorica.

Na enig onderzoek bij andere universiteiten in Nederland bleek dat op verschillende universiteiten een minor in retorica wordt aangeboden. Een voorbeeld hiervan is Leiden. De minor retorica in Leiden is sinds vorig jaar opgezet en is zeer succesvol. Deze minor had in het eerste jaar 37 aanmeldingen. Dit jaar wordt er met gegronde redenen gestreefd naar groei tot tachtig studenten. Na contact met de coördinator van deze minor bleek dat hij erg enthousiast was en zelfs mee wil denken over het invoeren van een minor in Groningen.

 

Vakcursussen en voorkennis om de minor op te zetten zijn al aanwezig bij Rik Peters, universitair hoofddocent bij de faculteit Letteren en coördinator van het gerelateerde honoursvak Power of Words. Hij heeft ook zijn medewerking aan het opzetten van deze minor toegezegd, mits wij de steun krijgen van het College voor dit plan. Er zijn ook al verschillende namen genoemd van docenten die ook een belangrijke bijdrage aan de minor zouden kunnen leveren. Hierbij kan gedacht worden aan docenten vanuit Filosofie, Psychologie, Sociologie, Recht en Letteren. Door dit project niet meteen aan een faculteit te koppelen blijft het interdisciplinair, breed en te volgen door alle studenten. De kennisoverdracht door middel van diversiteit is bij deze minor juist van belang met als kapstok dus retorica en eigenlijk overtuigen in het breedste zin van het woord.

 

Interdisciplinair onderwijs geeft nieuwe inzichten en diversiteit. Ook zou deze minor door zijn praktische toepasbaarheid veel nut hebben bij de carrières van de studenten die hem gevolgd hebben. Deze minor is een goed voorbeeld van het interdisciplinaire onderwijs waar in de studievoorschotmiddelen geld voor is uitgetrokken. Wij pleiten dan ook voor de inzet van een deel van dit geld voor het opzetten en uitwerken van het bovenstaande idee. Stemt het college hiermee in?

 

En als we nog niet overtuigend overkomen, getuigt dat wel weer van de noodzaak voor deze minor.

 

 

Dankuwel.

Het College van Bestuur was positief over het voorstel, wat gebruik zou maken van hierboven genoemde gelden voor interdisciplinaire minoren. Toch wilde het College graag een concreter voorstel en daar gaat Lijst Calimero nu met verschillende hoogleraren en retorica-experts aan werken.