Studiebijsluiter

Een studiebijsluiter geeft studiekiezers inzicht in de inhoud van de studie en de kansen op de arbeidsmarkt. Deze studiebijsluiter werd op 7 maart gepresenteerd. Lijst Calimero vroeg zich af wat de RUG met deze studiebijsluiter zou gaan doen en of deze zou worden gecommuniceerd naar toekomstige studenten. Het CvB reageerde hierop door mede te delen dat vanaf het volgende studiejaar de studiebijsluiter wordt toegevoegd aan de informatievoorziening over een opleiding. Dit is een zeer positieve ontwikkeling.