Woordvoering Campus Fryslan

In November 2015 heeft de universiteitsraad positief geadviseerd over de plannen die de RUG heeft voor een University Campus in Friesland. Voorafgaand hieraan heeft Lijst Calimero een woordvoering gehouden met verschillende eisen, waar het College van Bestuur mee akkoord is gegaan. De eisen zijn hieronder te vinden:

  1. Er wordt een panel opgericht met studenten, docenten en stafleden die samen met experts actief bezig gaan met de invulling van deze brede bachelor;
  2. Als uiteindelijk de definitieve plannen er liggen voor de brede bachelor en deze naar de minister zullen worden gestuurd voor een doelmatigheidscheck, willen wij als universiteitsraad nogmaals adviesrecht op de invulling van deze bachelor;
  3. Om onderlinge concurrentie tussen de beide University Colleges te voorkomen, moet de brede bachelor niet de naam van een University College krijgen;
  4. De bachelor in Friesland moet een eigen staf krijgen;
  5. De optie moet openblijven om een andere brede bachelor aan te bieden en deze opties voor een andere brede bachelor moeten ook nog beter onderzocht worden;
  6. De studenten die in Groningen en Leeuwarden die een opleiding van het University College/een brede bachelor volgen, nooit zullen hoeven te verhuizen om hun bachelor af te kunnen ronden mocht één (of zelfs beide) van de brede bachelors niet goed lopen.

Zoals aangegeven, is het College van Bestuur met deze eisen akkoord gegaan.