Tijdens de universiteitsraadsvergadering van april liep de spanning hoog op bij het bespreken van een verhoging van het BSA. Daarnaast presenteerde Lijst Calimero tijdens de vergadering een initiatief aangaande Collegegeldvrij besturen.

Verhoging Bindend Studieadvies?
Al geruime tijd speelt de eventuele verhoging en uitbereiding van het bindend studieadvies naar meerdere jaren. Het onderwerp is dan ook al in menig nieuwsbrief langsgekomen. Afgelopen donderdag is er eindelijk duidelijkheid gekomen: er is definitief besloten dat het BSA vanaf collegejaar 2012 – 2013 zal worden verhoogd naar 45 ECTS.

In het proces voorafgaand aan de besluitvorming heeft Lijst Calimero meerdere vragen en voorwaarden bij het College neergelegd. Wij zien in dat door de huidige cultuur en druk vanuit de overheid een BSA-verhoging noodzakelijk is. Ook na de val van het kabinet mogen onzekerheid en onduidelijkheid niet de overhand hebben. Het is van het grootste belang dat de programma’s studeerbaar blijven en de studenten altijd kunnen rekenen op uitdagend en hoogstaand onderwijs.

Zolang de studeerbaarheid gegarandeerd blijft is Lijst Calimero overtuigd van de verwijzende en selecterende functie van het BSA. Het College heeft in de voorgaande discussies al onze vragen kunnen beantwoorden en ons ervan verzekerd dat de curricula, waar nodig, zullen worden aangepast. Uiteindelijk was ons enige onbeantwoorde bezwaar de ophoging voor deeltijders en februari-instromers naar 25 ECTS. Dit zou betekenen dat studenten niet de mogelijkheid krijgen om te wennen aan een studie zonder hier direct op te worden afgerekend. Gelukkig deelde het College onze zorg en is naar aanleiding van het door ons aangegeven probleem besloten om het BSA voor deeltijders en februari instroom toch op 20 punten te laten staan.

Kortom: wij hebben met de garanties vanuit het College van Bestuur over aanpassing van de curricula, handhaving (c.q. verbetering) van de studeerbaarheid en de toezegging over deeltijdstudenten en februari-instromers in kunnen instemmen met het stuk dat voorlag over het BSA. Met 1 tegenstem, 15 stemmen voor en 7 blanco stemmen is het beleid aangenomen.

Nu is de taak aan het College om zo snel mogelijk aankomende studenten te informeren. Wij zullen de aankomende tijd met zorg kijken naar deze voorlichting en er op toezien dat dit op een juiste manier gebeurt.

Regeling Topsportbeurzen
Per september 2012 zal de regeling voor topsportbeurzen worden aangepast. Aanleiding van de aanpassing was de wens vanuit de RUG en Hanzehogeschool om beter samen te werken op gebied van topsport en om studenten een meer inzichtelijke regeling te bieden.

Wij zijn overwegend positief over de nieuwe regeling. Er is veel aandacht voor studieresultaten van topsporten. Zo zullen er voorafgaand aan een studiejaar afspraken worden gemaakt over het studieprogramma en deze zullen jaarlijks geëvalueerd worden. Dit zal in onze ogen een positief effect hebben voor de betreffende studenten.

Wel hebben wij twijfels bij de voorwaarde dat topsporters pas na het halen van 30 ECTS aanspraak kunnen maken op een beurs. Lijst Calimero is bang dat dit topsporters afschrikt om aan de RUG te gaan studeren, dit terwijl de universiteit bezig is om een imago als topsportuniversiteit op te bouwen.

Lijst Calimero presenteert initiatief Collegegeldvrij Besturen
De afgelopen universiteitsraadsvergadering hebben wij een initiatief ingediend om collegegeldvrij besturen aan de RUG mogelijk te maken. Op dit moment vindt in de Tweede Kamer discussie plaats over het opnemen van deze regeling in de WHW. Wij vinden dat de RUG voorbereidingen moet treffen zodat studenten direct gebruik kunnen maken van collegegeldvrij besturen zodra dit wettelijk mogelijk is.

De regeling houdt in dat studentbestuurders die een fulltime bestuur doen, zich uit kunnen schrijven van de RUG. Door middel van een contract met de universiteit hebben deze studenten nog wel recht op een beurs uit het profileringsfonds en kunnen ze gebruik maken van een aantal faciliteiten.

Tegenstanders van het voorstel zeggen dat de regeling nadelig is voor studenten doordat ze na uitschrijving geen recht meer hebben op een studenten-OV en een lening van het DUO. Lijst Calimero ziet collegegeldvrij besturen echter als een extra mogelijkheid voor studentbesturen. Het is aan de student zelf om te bepalen of de voordelen van de regeling opwegen tegen de nadelen.

Het College van Bestuur is helaas nog niet bereid om echte voorbereidingen te treffen. We zien nog uit naar de schriftelijke reactie van het College en houden ook de landelijke politieke ontwikkelingen in de gaten.

CUOS-advies bestuursbeurzen
Het CUOS heeft zich de afgelopen maanden ingezet om op basis van de nieuwe regeling profileringsfonds een herberekening van het aantal bestuursmaanden te maken. Lijst Calimero heeft het CUOS bedankt voor al haar inzet en heeft haar vertrouwen getoond in het werk van het CUOS. Wij zijn van mening dat alle organisaties gebaat zijn bij duidelijkheid over het aantal te ontvangen maanden. Tijdens de vergadering heeft de raad ingestemd met het voorgelegde CUOS advies.

Collegegelden
Deze maand kwamen ook de collegegelden voor volgend jaar aan bod. Het wettelijk collegegeld is, zoals elk jaar, gecorrigeerd voor inflatie en bedraagt voor collegejaar 2012- 2013 een bedrag van 1.771 euro. Daarnaast blijft het mogelijk om je per 1 oktober in te schrijven, dit is aan te raden wanneer je denkt een langstudeerdersboete op te lopen. De peildatum van de DUO ligt namelijk op 30 september en bij inschrijving per 1 oktober wordt dit jaar niet meegerekend. Dit is erg voordelig voor studentbestuurders en Lijst Calimero heeft voor deze groep gepleit voor behoud van de beurs uit het profileringsfonds.

Ook kwamen de instellingscollegegelden aan bod. Goed nieuws voor de internationale studenten: voor studenten van buiten de EU wordt komend jaar niet meer instellingscollegegeld II, maar instellingscollegegeld I (is veel goedkoper) gehanteerd. Ook heeft Lijst Calimero opnieuw vragen gesteld over de kosten van een tweede studie en hierbij de toezegging gekregen van het College van Bestuur dat studenten die twee studies tegelijk volgen geen verhoogd tarief hoeven te betalen! Dit is een punt waar Lijst Calimero al langere tijd voor strijdt en wij zijn dan ook erg blij met het bereikte resultaat.

De verkiezingen: 7-21 mei a.s.!
Het is bijna weer zover, op aanstaande maandag 7 mei zullen de verkiezingen van start gaan! Stemmen is mogelijk via ProgRESS WWW van 7 t/m 21 mei. Onze kandidaatsfractie is al weken fanatiek bezig met de voorbereiding. Zij zijn ontzettend enthousiast en kijken erg uit naar de komende weken!

Blijf op de hoogte en meld je nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.