Your Diploma. Your Future. Our Priority.

Lijst Calimero zet zich al twaalf jaar in om de kwaliteit van het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen te verbeteren. Dit doen we door ons in de Universiteitsraad kritisch en constructief op te stellen tegenover het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en door zelf beleid aan te dragen.

Lees meer over onze standpuntenLees meer over onze initatieven

Your diploma. Your future. Our priority.

Lijst Calimero zet zich al twaalf jaar in om de kwaliteit van het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen te verbeteren. Dit doen we door ons in de Universiteitsraad kritisch en constructief op te stellen tegenover het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en door zelf beleid aan te dragen.

StandpuntenInitiatieven

Lijst Calimero

Lijst Calimero is de partij die zich in zet voor de kwaliteit van het onderwijs aan de RUG. Wij vinden het belangrijk dat elke RUG-student kan rekenen op goed onderwijs en een waardevol diploma. Uitstekende faciliteiten en studiebegeleiding, maar ook zorgvuldige internationalisering, voorbereiding op de arbeidsmarkt en ruimte voor zelfontplooiing dragen bij aan een goed studieklimaat waarin elke student zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze fractie zet zit al twaalf jaar full-time in om de waarde van jouw diploma te bewaken. Dit doen we door het beleid van het College van Bestuur (CvB) te controleren, de universiteit te adviseren en door zelf met initiatieven te komen.

Kies kwaliteit. Kies Calimero.

Het laatste nieuws

Het Zwaard van Sikkom

Afgelopen donderdag bespraken we het jaarverslag van de Advies Commissie Introductietijden in de universiteitsraad. Bij deze terugblik op het afgelopen jaar, wilden we graag het afnemen van de bestuursbeurzen als sanctie aankaarten. Lijst Calimero wil dit rapport toch...

Lees meer

Nog altijd veel vraagtekens over Yantai

Vandaag bespraken we in de universiteitsraad een nieuwe conceptversie van de aanvraag die de RUG bij het Ministerie van Onderwijs wil doen voor het openen van een branch campus in het Chinese Yantai. Hieronder lees je de woordvoering die wij hierover hebben gehouden...

Lees meer

Wat doen wij?

Als partij in de Universiteitsraad hebben wij instemmingsrecht, adviesrecht en het recht van initiatief. Door middel van rondvragen en notities kunnen wij voorstellen doen voor beleid.

Zo wordt op 25 oktober de eerste activiteit voor jonge alumni georganiseerd, naar aanleiding van onze notitie ‘Young Alumni Network’. Ook bijvoorbeeld de formele erkenning van nevenactiviteiten, de opname van Engelse taalvaardigheid in de kwaliteitseisen voor docenten en de opening van de bibliotheek in het Harmoniegebouw in weekenden tijdens tentamens, waren initiatieven van Lijst Calimero.

Lijst Calimero staat voor haar verkiezingsprogramma en maakt elk jaar weer grote punten waar. Deze successen zijn onlosmakelijk verbonden met de realiteitszin die de partij kenmerkt; geen geschreeuw, geen populisme, maar standpunten waar je van op aan kan. De kwaliteit waar de partij zich voor inzet voor ons onderwijs, levert zij zelf in de universiteitsraad.

Wybrand van der Meulen

fractielid Progressief Rechten

De kwaliteit van het onderwijs is het belangrijkste speerpunt van Lijst Calimero. Ik vind dat je als student zeker moet kunnen zijn van een uitdagende studie van hoge kwaliteit, met bijvoorbeeld docenten die goed Engels spreken, hoorcolleges die je online kunt terugkijken en automatische tentameninschrijving. Een tweede punt waar Lijst Calimero zich hard voor maakt is ontwikkeling binnen en buiten je studie, door aandacht te besteden aan het Honours College, een tweede studie, stages en collegegeldvrij besturen.

Lotte Logher

MARUG

I want an university that excels in providing world class teaching and learning environments, a learning community where both international and Dutch students alike can thrive and, most importantly, feel at home during the time of their studies.. I believe Calimero is a great choice for those who recognize themselves in these values.

Claudia Skibniewski

NEXUS

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

Onze nieuwsbrief is een goede manier om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de RUG. Via de nieuwsbrief vertellen we je wat we de afgelopen tijd hebben behandeld in de Universiteitsraad en stellen we je natuurlijk ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen Lijst Calimero. We versturen de nieuwsbrief elke maand na de Universiteitsraad.