Raad van Advies

De Raad van Advies houdt het meerjarenbeleid van Lijst Calimero in de gaten en voorziet de fractie van gevraagd en ongevraagd advies.

Huidige leden

  • Matthias Luijks
  • Fleur Renkema
  • Wybrand van der Meulen
  • Jeppe de Vries
  • Reinier Alberts