Lijst Calimero

Kleine kuikentjes worden groot! Lijst Calimero is inmiddels niet meer weg te denken uit de studentenpolitiek, maar ook wij zijn klein begonnen. Lijst Calimero is opgericht op 30 maart 2005 door een dappere student die de medezeggenschapsraad aan de RUG wakker wilde schudden. De Universiteitsraad telde toen twee gevestigde partijen: de ene niet al te vernieuwend, de andere niet al te constructief. Lijst Calimero begon als eenmanspartij en dus klein: vandaar de naam Calimero. Calimero is in de loop der jaren steeds verder gegroeid.

Het is de visie van Lijst Calimero dat het verzorgen van goed onderwijs de hoofdtaak van de universiteit is. We focussen op aandachtsgebieden als kleinschalig onderwijs, een gezonde studieomgeving, toegankelijkheid en inclusiviteit. Hiermee proberen we de waarde van jouw diploma en de kwaliteit van het onderwijs van de RUG te verbeteren. In vergaderingen is onze insteek dat we een goede balans tussen een constructieve en een kritische houding aanhouden. We zijn oplossingsgericht en niet bang om problemen te benoemen waar nodig.

Lijst Calimero werkt met een fractie en een steunfractie. Fractieleden zijn de leden met een zetel in de Universiteitsraad. Zij zijn aanwezig bij alle vergaderingen, en hebben daarnaast een bestuursfunctie. Factieleden werken over het algemeen fulltime of intensief in deeltijd, maar het is echter wel mogelijk om hiernaast nog een paar vakken te volgen. Steunfractieleden hebben geen zetel in de Universiteitsraad, maar zij hebben evenveel invloed op de manier waarop Lijst Calimero haar beleid en standpunten formuleert. Ze ondersteunen de fractieleden buiten de raad om, door bijvoorbeeld een bestuurstaak op zich te nemen of zich met een specifieke dossier bezig te houden. Ze zijn vrij om zelf te bepalen hoeveel tijd ze aan Calimero besteden. Iedereen is in staat individueel dingen op te pakken, maar ook een jaar lang in een hecht team samen te werken.

De ervaringen van oud-fractieleden

Hanna Berretz

Hanna Berretz

Fractie 2016-2017

Voor mij was het Calimero jaar ontzettend uitdagend, leerzaam en vooral heel erg leuk! Ten eerste maak je natuurlijk heel goede vrienden, tot de dag vandaag hebben wij als fractie contact en spreken regelmatig af. Ten tweede leer je je grenzen kennen en ga je hier ontzettend veel van leren. Ten derde staat het natuurlijk super goed op je CV. Een raadsjaar opent later in je leven echt deuren voor banen.”

Nina de Winter

Nina de Winter

Fractie 2016-2017

Het jaar in de universiteitsraad heeft mij vooral geleerd dat als je ergens inhoudelijk achter staat je er ook echt voor moet gaan, ook als dat heel moeilijk is.”

Leendert Kalsbeek

Leendert Kalsbeek

Fractie 2009-2010

Het is lastig om concreet te duiden wat een raadsjaar je brengt. Het is echter een onwijs leuke en leerzame ervaring waarbij je een unieke kijk in de keuken van een universitaire organisatie krijgt en kunt snuffelen aan politiek. Hierdoor krijg meer verbreding en heb je sowieso een stapje voor bij sollicitaties voor welke eerste baan dan ook.