Aansluiting op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en als pas afgestudeerde ben je niet meer verzekerd van een baan in jouw vakgebied. Het is daarom des te belangrijker dat de RUG haar studenten goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan de 21st century skills, ondernemerschap te stimuleren en een universiteitsbrede carrièreweek te faciliteren.

Aansluiting op de arbeidsmarkt als onderdeel van je studieprogramma
  • Gastcolleges in het tweede semester van het eerste jaar, gegeven door (jonge) alumni, waarin zij over hun ervaringen vertellen. Hierdoor worden studenten al vroeg geprikkeld om na te denken over hun latere loopbaan.
  • Docenten moeten tijdens colleges meer de nadruk leggen op de toepassing van een vak en het toekomstige werkveld. 
  • Elke student uitnodigen om na het behalen van 100 ECTS een cursus of workshop te volgen bij NEXT, bijvoorbeeld over het schrijven van een sollicitatiebrief of je CV. 
  • Een interactief college aan het einde van de studie aanbieden, over het vinden van werk en de periode na het afstuderen.
21st century skills

De 21st century skills zijn onder andere samenwerken, internationale competenties, ondernemerschaps- en leiderschapsvaardigheden en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden moeten onderdeel worden van elke studie. Interdisciplinaire projecten zijn een goede manier om deze vaardigheden te versterken.

Groter aanbod van stages

Stages zijn een goede manier om je voor te bereiden op je carrière. Het moet mogelijk zijn om de vrije ruimte in je studie op te vullen met een stage of een aantekening op je diploma te krijgen om de opgelopen studievertraging te verklaren. Stages moeten wel getoetst worden aan kwaliteitseisen om de waarde van je diploma te behouden. Studieverenigingen kunnen hierin een faciliterende rol spelen door studenten aan stages te koppelen.

Meer mogelijkheden om een scriptie te schrijven buiten de RUG

Het is niet alleen leerzaam om je scriptie bij een bedrijf te schrijven, je doet ook contacten op die je later kunnen helpen bij het vinden van een baan. Het moet daarom voor alle studenten mogelijk zijn om een scriptie in opdracht van een externe partij te schrijven.

Young Alumni Network

Naar aanleiding van een initiatief van Lijst Calimero wordt het Young Alumni Network (YAN) opgezet. Wij blijven kritisch over de ontwikkeling van het YAN, zodat het echt van toegevoegde waarde is voor studenten en jonge alumni.

Universiteitsbrede carrièreweek

Wij zijn een groot voorstander van een universiteitsbrede carrièreweek, waarvoor ruimte wordt gemaakt in de academische jaarplanning. Tijdens deze week worden op de faculteiten verschillende carrière activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan CV checks, workshops voor het schrijven van je CV en een sollicitatiebrief, netwerkactiviteiten met bedrijven en LinkedIn-fotoshoots. Hierbij kunnen studieverenigingen een belangrijke rol spelen door deze evenementen te organiseren, waarbij zij ondersteund worden door de RUG en kunnen profiteren van de grote schaal waarop deze week wordt aangepakt.

Betere aansluiting met het regionale bedrijfsleven

Goede contacten met het regionale bedrijfsleven maken van Groningen een aantrekkelijke stad om te studeren en te wonen en werken na je studie. Door gastcolleges en regionale bedrijfsdagen, bijvoorbeeld tijdens een universitaire carrièreweek, kunnen studenten in aanraking komen met regionale bedrijven.

Nuttig gebruik van gastsprekers

Soms vraag je je af hoe je de opgedane kennis kan gebruiken in je latere loopbaan. Gastcolleges zijn een goede manier om de inhoud van een vak te verbinden aan het werkveld. Wij geloven daarom dat de RUG er goed aan zou doen om meer gastsprekers uit het bedrijfsleven uit te nodigen bij colleges.