Internationalisering

Internationalisering is een belangrijk thema binnen onze universiteit. De RUG werkt er naar toe om een volledig internationale universiteit te worden, met een groeiend aandeel internationale studenten en Engelstalige opleidingen. Lijst Calimero staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar we vinden wel dat internationaliseren met beleid moet gebeuren.

Meer inclusie van internationale studenten

Lijst Calimero pleit voor meer inclusie van internationale studenten in de Groninger studentengemeenschap. Dit willen we ten eerste bereiken door ons Buddy programma, dat we hebben opgericht in samenwerking met ESN. Ten tweede moeten studieverenigingen worden geholpen bij internationalisering. Tot slot is het belangrijk om taalbarrières weg te nemen door het gratis aanbieden van zowel Nederlandse als Engels taalcursussen.

Gratis Engels cursussen

Een gratis cursus Engels voor studenten zal enerzijds de integratie tussen Nederlandse en Internationale studenten bevorderen en anderzijds studenten beter voorbereiden op de huidige internationale arbeidsmarkt. Lijst Calimero zal er daarom ook dit jaar wederom voor pleiten dat deze in de toekomst zullen worden aangeboden.

Meer baankansen voor internationale studenten

Het is belangrijk om de netwerkmogelijkheden en carrière-evenementen voor internationale studenten te vergroten, zodat zij beter integreren met hun Nederlandse medestudenten en zien dat ook zij na hun studie carrière kunnen maken in Nederland.

Vormgeven International Classroom

Lijst Calimero denkt actief mee over het vormgeven van International Classroom. Door docenten en studenten uit een grote diversiteit van culturen te laten samenwerken, kan de ontwikkeling van interculturele competenties worden gestimuleerd. Deze competenties zijn extreem belangrijk in de huidige maatschappij.

Eerlijke informatie over huisvesting

De Rijksuniversiteit Groningen is beperkt in haar communicatie naar internationale studenten over huisvesting door haar contract met de Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Lijst Calimero vindt dat internationale studenten dezelfde toegang moeten hebben tot huisvestingsvoorzieningen en informatie hieromtrent als andere studenten. Zolang de RUG deze informatie niet verschaft, blijft Lijst Calimero gemotiveerd om internationale studenten te helpen bij het vinden van kwalitatief goede huisvesting tegen een redelijke prijs. We hopen hierbij samen te werken met andere organisaties voor internationale studenten.

Meer en betere mogelijkheden om in het buitenland te studeren

Lijst Calimero is van mening dat bestaande samenwerkingen met buitenlandse universiteiten uitgebreid moeten worden om zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid te geven in het buitenland te kunnen studeren. Bovendien moet er een systeem worden geïmplementeerd om de kwaliteit van partner universiteiten te toetsen. De kwaliteit en het niveau van vakken die je in het buitenland volgt moeten vergelijkbaar zijn aan de vakken die door de RUG worden aangeboden.

Meer Engelstalige informatie vanuit de gemeente Groningen

Lijst Calimero is van mening dat informatie voor alle studenten toegankelijk moet zijn. Internationale studenten moeten ook zonder kennis van het Nederlands hun weg kunnen vinden binnen de universiteit en in de stad. De RUG moet in samenwerking met de gemeente zorgen voor informatievoorziening in het Engels.