Capaciteitsproblemen Language Courses

Tijdens de Universiteitsraad van 26 november 2015 hebben we een rondvraag gesteld over de capaciteitsproblemen bij de language courses voor internationale studenten. Nadat het CvB al eerder had toegezegd dat ze meer docenten zouden aantrekken hebben we gevraagd naar de vorderingen op dit terrein. Naar aanleiding van de rondvraag heeft het College van Bestuur kenbaar gemaakt dat er extra budget beschikbaar is gesteld voor het Talen Centrum om de capaciteitsproblemen op te lossen.