De student op de fiets

Internationale studenten die in Groningen studeren hebben geen OV-chipkaart zoals Nederlandse studenten. Daarom kunnen ze minder makkelijk gebruik maken van openbaar vervoer en zijn meer afhankelijk van hun fietsen. Helaas ervaren internationale studenten de Groningse mobiliteit en het verkeer als onveilig en hebben ze moeite de juiste route te vinden. Daarnaast leiden grote afstanden en slecht weer tot afaanwezigheid bij colleges op bijvoorbeeld de Zernike campus. Daarom heeft Lijst Calimero samen met de Studenten Advies Commissie een notitie geschreven en raadt het CvB aan om de mobiliteit van de stad Groningen, de informatievoorziening over openbaar vervoer en slimme routes te verbeteren. Op die manier kan worden voorkomen dat alle studenten door het centrum moeten fietsen en kan de mobiliteit van de stad en van studenten worden verbeterd.