Discussietafels internationale studenten

Door de internationaliseringsplannen van de RUG groeit het aantal internationale studenten, wat leidt tot een vergrootte internationale studenten gemeenschap. Het is daarom ook belangrijk dat de stem van internationale studenten wordt gehoord en dat hun mening net zoals de mening van Nederlandse studenten wordt verwerkt in het strategisch plan van de RUG. Daarom hebben wij het CvB gevraagd of zij vinden, dat internationale studenten met één persoon per discussietafel voldoende zijn gerepresenteerd en of de mening van internationale studenten voldoende wordt meegenomen in het strategisch plan. Verder vroegen we aan het CvB of zij positief staan tegenover de idee een aparte discussietafel voor internationale studenten te organiseren om een beter beeld van de internationalisering aan de RUG te krijgen.