Docent E-Learning van het Jaar

Het inzetten van E-learning is een nuttige aanvulling op het klassieke onderwijs. Helaas is er nog onvoldoende draagvlak onder de docenten omtrent deze onderwijsmethode. De stuurgroep E-learning heeft daarom geadviseerd om de “E-learning docent van het jaar” verkiezing toe te voegen aan de algemene verkiezingen om zo meer aandacht en enthousiasme te krijgen voor E-learning. Lijst Calimero heeft daarom gevraagd aan het College van Bestuur of deze verkiezingen er zullen komen.

Uit de reactie van het College van Bestuur is gebleken dat dit onderdeel niet als een los onderdeel aan de “Docent van het jaar” verkiezingen zullen worden toegevoegd, maar dat het wel meegenomen zal worden in de criteria voor de algemene verkiezingen. Daarnaast is dit een puntje wat wellicht in de toekomst nog meegenomen zal worden.