Formele erkenning nevenactiviteiten

De negende fractie van Lijst Calimero heeft in 2014 al aandacht gevraagd voor de formele erkenning van bestuurs- en medezeggenschapsjaren Deze vormen van nevenactiviteiten brengen vaak studievertraging met zich mee. De formele erkenning van nevenactiviteiten houdt in dat een student bij het afstuderen een bewijs of certificaat van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt waar op staat vermeld welke activiteiten deze student in welke periode heeft vervuld.

Het CvB heeft positief gereageerd op ons voorstel om een Certificate of Participation af te geven. Vanaf het collegejaar 2016-2017 kunnen bestuurders en medezeggenschappers die een beurs uit het profileringsfonds ontvangen, bij het aanvragen van die beurs ook aangeven dat zij na afloop van het jaar zo’n certificaat willen ontvangen. Het CvB had ook toegezegd dat bestuurders en medezeggenschappers van het collegejaar 2015-2016 een formele erkenning zouden ontvangen. Voor deze groep zijn er wat technische problemen aangezien zij hun beurzen al hebben aangevraagd, en daarbij geen toestemming hebben gegeven voor het maken van zo’n certificaat. De juridische afdeling van de RUG is druk bezig om ook voor deze groep de certificaten te realiseren.

Hoe je een beurs kunt aanvragen, lees je hier (onder profileringsfonds): http://www.rug.nl/education/hoezithet/bachelorstudent?tcid=bureau_2_38_38