‘Let’s break that bubble now’

De inclusie van internationale studenten in de studentengemeenschap in Groningen is soms moeilijk. Internationale en Nederlandse studenten hebben maar amper contact en de taalbarrière en culturele verschillen leiden tot complicaties. Op die manier leven internationale studenten in een soort bubbel. Lijst Calimero is van mening dat zowel internationale als ook Nederlandse studenten van een interculturele studentengemeenschap zullen profiteren. Daarnaast is de inclusie van internationale studenten van groot belang voor geslaagde internationalisering van de RUG. Mentorprogramma’s zijn een manier om het eerste contact te leggen tussen nieuwe internationale studenten en studenten (Nederlands of internationaal) die Groningen al kennen. Op faculteiten zijn al vaak mentorprogramma’s maar de capaciteit en het aantal mentoren is beperkt. Daarom raadt Lijst Calimero het CvB aan om verder samen te werken met het Erasmus Student Network (ESN) . ESN heeft al een goed werkend mentorprogramma. Naar aanleiding van onze notitie is de ‘ESN buddy program’ verbeterd en uitgebreid, een eerste stap in de richting van verbeterde inclusie van internationale studenten.