Printers

Tijdens de Universiteitsraad van februari 2016 hebben we, mede namens de Personeelsfractie, enkele vragen gesteld over de nieuwe printers en het samenhangende beleid. We hebben vragen gesteld over het veranderende plaatsingsbeleid wat soms tot klachten heeft geleid en om een verklaring vraagt. Daarnaast hebben we gevraagd naar de gang van zaken omtrent de informatievoorziening over de nieuwe printers en printmethodes en hebben we gevraagd naar de privacy risico’s bij het gebruik van de Ricoh apps op mobiel of tablet. Het CvB heeft geantwoord dat faculteiten inspraak hebben in de plaatsing van printers. Daarnaast heeft het CvB toegeven dat de overgang onderhevig was aan de nodige kinderziektes en dat hier aan gewerkt wordt, en gemeld dat de privacy risico’s beperkt zijn.