Stilteruimtes in de Universiteitsbibliotheek

Tijdens de vergadering van de Universiteitsraad op 15 december 2017 vroegen wij het College van Bestuur waarom er geen stilteruimte is in de Universiteitsbibliotheek. Het College heeft hierop geantwoord dat deze ruimtes er vroeger wel waren en toegezegd uit te zoeken of er na de verbouwing van de bibliotheek ook weer stilteruimtes zullen zijn.