Studiebegeleiding en faciliteiten

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van studiebegeleiding en faciliteiten. Daarom pleiten wij onder andere voor het heropenen van het Academisch Schrijfcentrum Groningen (ASG), het standaard opnemen van hoorcolleges en het aanstellen van meer academisch personeel. Ook betere scriptiebegeleiding en een centrale invullen van het studentassistentschap vallen onder dit thema.

Voldoende goede docenten

Lijst Calimero vindt het belangrijk dat docenten blijven voldoen aan de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Lijst Calimero pleit voor herhaalde toetsing aan het BKO, zodat de kwaliteit van docenten beter gewaarborgd wordt.
Bovendien is het ook belangrijk dat er voldoende docenten zijn. De Rijksuniversiteit Groningen heeft veel studenten per docent vergeleken met andere Nederlandse universiteiten. Lijst Calimero gelooft dat het verlagen van de student/staf ratio de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren.

Matching

Het positieve effect dat matching met zich mee zou brengen, namelijk het drastisch verlagen van uitval, is helaas tot nu toe uitgebleven. Om deze reden pleit Lijst Calimero voor verbetering van de matchingprocedure. Dit door een matchingsgesprek verplicht te maken, de toekomstige studenten alvast kennis te laten maken met de stof en een evaluatiegesprek toe te voegen in de eerste periode van de studie.

Voldoende studieplekken

In het verleden hebben we met succes gepleit voor het openen van de bibliotheken in het Harmoniegebouw in de weekenden tijdens tentamenperiodes. Ook komend jaar zal Lijst Calimero erop toezien dat er voldoende studieplekken beschikbaar blijven, met name tijdens de tentamenperiodes.

Heropenen Academisch Schrijfcentrum

Lijst Calimero gaat zich hard maken voor de heropening van het Academisch Schrijfcentrum Groningen (ASG) waar studenten terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld met academische (Engelse) schrijfvaardigheden en met statistiek.

Betere scriptiebegeleiding

Te vaak lopen studenten vast bij het schrijven van hun scriptie door onvoldoende beschikbaarheid van hun begeleider. Daarom vindt Lijst Calimero dat docenten hiervoor meer tijd en middelen beschikbaar moeten hebben. De heropening van het academisch schrijfcentrum kan ook enorm bijdragen aan betere scriptiebegeleiding.

Betere studiebegeleiding

Door het afschaffen van de studiefinanciering wordt de druk voor eerstejaars om goede keuzes te maken opgevoerd. Lijst Calimero vindt dat de RUG hierin moet tegemoetkomen door de begeleiding voor eerstejaars aanzienlijk te verbeteren. Dit kan door betere informatievoorziening en goede mentorbegeleiding die niet alleen gericht is op studie gerelateerde zaken.

Standaard opnemen van hoorcolleges

Het online terugkijken van colleges biedt studenten vele voordelen. Daarom pleit Lijst Calimero voor een systeem waarbij hoorcolleges standaard worden opgenomen, docenten kunnen ervoor kiezen om hoorcolleges niet te publiceren of op te laten nemen, wanneer het online aanbieden van colleges de kwaliteit van het vak in gevaar brengt.

Toekomstbestendige Food and Drinks services

Bij de uitbesteding van de food & drink services vinden we het belangrijk dat de prijs-kwaliteitverhouding gewaarborgd blijft, dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn, dat studenten ook in de kantines terecht kunnen als ze niets kopen (bijvoorbeeld om te studeren of te vergaderen) en dat er gekozen wordt voor een partner die aandacht heeft voor milieu en healthy aging.

Duidelijkere taakomschrijving van studentassistenten

Lijst Calimero vindt dat er een centraal kader gesteld moet worden aan de inzet van studentassistenten in het onderwijs. Hierbij moet worden gezorgd voor een uitdagende invulling van het studentassistentschap, zonder dat studentassistenten te grote verantwoordelijkheden krijgen, wat schadelijk kan zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Nieuwe studentassistenten moeten worden aangemoedigd om de Massive Online Open Course (MOOC) ‘Students taking charge of higher education’ te volgen. Verder vindt Lijst Calimero dat de werving van studentassistenten eerlijk moet plaatsvinden: voor elke functie van studentassistent moeten open sollicitaties plaatsvinden.

Beschikbaarheid en kennis van studieadviseurs

Lijst Calimero pleit voor de invoering van een BasisKwalificatie Studieadviseurs, zodat de kennis en vaardigheden van studieadviseurs gewaarborgd worden. Studieadviseurs moeten ten alle tijden goed op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden die ze de studenten kunnen bieden. Bovendien pleiten wij voor de invoering van een anoniem systeem waarin studenten hun studieadviseurs kunnen evalueren.

Digitale inzage van tentamens en tentamenantwoorden online

Lijst Calimero is van mening dat gemaakte tentamens en standaardantwoorden altijd online moeten worden gezet. Op deze manier kun je leren van je gemaakte fouten zonder dat je naar een inzagemoment hoeft te gaan.