Google Translating our education?

De balans tussen kwaliteit en internationalisering

3 feb 2018 | Nieuws, Opinie

Vele historici herkennen het boek meteen: Herfsttij der Middeleeuwen. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat dit baanbrekende boek de Groningse historicus Huizinga tot de bekendste Nederlandse historicus maakte, ook in het buitenland. Nu wordt nog wel eens met nostalgie teruggekeken naar de tijd van Huizinga, toen het Harmoniegebouw nog een concertzaal was en Protestanten vanuit de hele wereld wereld naar Groningen kwamen om daar Nederlands te leren.

Nu leven we in een heel andere tijd, wat goed merkbaar is aan de gang van zaken op onze universiteit. Steeds meer studies kennen Engelstalige vakken, een Engelstalige track of zijn uitsluitend Engelstalig. En dat is niet altijd even positief. Hoorcolleges met alleen maar Nederlandse studenten, die tóch in het Engels worden gegeven, het is helaas een voorbeeld dat werkelijkheid is. Lijst Calimero vindt dat internationalisering een doel kan dienen, maar dat dit nooit doel op zich mag zijn. Het klakkeloos overzetten van studies naar het Engels gaat daarom te ver.

Het veranderen van de taal brengt namelijk risico’s met zich mee. Het kan de bevlogenheid van en interactie met de docent verminderen. Daarnaast verliest men de invloed van de Nederlandse taal en stijl uit het oog. Bij met name veel letterenstudies is taal een middel om een cultuur te leren kennen en vervolgens beter te kunnen bestuderen. Ook brengt taal een zekere gevoelswaarde met zich mee, die bepalend kan zijn bij bijvoorbeeld het bestuderen van poëzie. Door overhaast ‘verengelsing’ op te leggen, kunnen we die waarde wel eens uit het oog te verliezen.

Het is waar dat onze samenleving globaliseert en dat vraagt om opleidingen die daarbij aansluiten. Ook wordt met het stimuleren van internationalisering, de waarde van verschillende culturen erkend. Internationale studenten brengen andere culturele achtergronden mee. Dat helpt om vanuit verschillende invalshoeken naar problemen te kijken. Maar we moeten daarbij niet onze eigen cultuur achterwege laten.

Wij pleiten er dan ook voor om de kwaliteit van het onderwijs niet uit het oog te verliezen in het internationaliseringsproces. Dit moet altijd op de eerste plaats staan. Internationalisering kan alleen van toegevoegde waarde hebben als het hieraan bijdraagt.

Gisteren legde wij dit vraagstuk voor aan het College van Bestuur middels een rondvraag. Dit naar aanleiding van het artikel van docent Eelco Runia in het NRC over onder andere de problemen met internationalisering bij de bachelor Geschiedenis. Het College onderschreef gelukkig dat kwaliteit altijd op de eerste plek moet staan. De rector zal daarom het gesprek aangaan met de Faculteit der Letteren over de ontstane situatie bij Geschiedenis. Opdat ook nieuwe lichtingen historici Herfsttij der Middeleeuwen kunnen waarderen in hun moedertaal.