Waarom Lijst Calimero tegen Yantai zal stemmen

door | jan 29, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Het hoge woord kan er eindelijk uit: Lijst Calimero gaat tegen Yantai stemmen. Voor ons is duidelijk dat een tegenstem uiteindelijk het beste is voor de universiteit. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Sinds de eerste dag van ons fractiejaar zijn we nauw betrokken bij de plannen rondom de campus Yantai. Na de kritische houding van onze vorige fractie was het voor ons zaak om ervoor te zorgen dat dit plan de kwaliteit van het onderwijs in Groningen ten goede zou komen. We werden daarom ook onderdeel van de commissie die zich bezighield met een hernieuwde aanvraag.

We willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de plannen voor University of Groningen Yantai (UGY). We beseffen ons dat in dit project veel tijd, geld en energie is gestoken. Dankzij de inzet van vele medewerkers ligt er nu een uitgebreid plan op tafel om ons oordeel over te vellen.

We hebben veel verschillende mensen gehoord over deze plannen: ambtenaren, studenten, docenten en onderzoekers. Vanuit de hele universiteit, maar in het bijzonder van de twee faculteiten die opleidingen zouden gaan aanbieden in Yantai. In de afgelopen 5 maanden hebben we ons best gedaan om tot een zo goed mogelijk oordeel te komen. Een oordeel dat het beste is voor onze universiteit.

We hebben hier bewust zo veel tijd en moeite in gestopt, omdat wij weten dat dit één van de grootste beslissingen is die een medezeggenschapsorgaan heeft gemaakt in de recente geschiedenis. Deze beslissing zou niet gebaseerd moeten zijn op onderbuikgevoelens of on-academische argumenten zoals “gewoon doen.”. Een dergelijke YOLO-mentaliteit hoort niet thuis op de universiteit of in de universiteitsraad. Wij hebben een beslissing gemaakt op basis van de inhoud. En die inhoud zegt ons dat de plannen voor UGY niet goed zijn voor de RUG.

Kwaliteit van het onderwijs

Het belangrijkste voor Lijst Calimero is de kwaliteit van het onderwijs. De studenten die in UGY een opleiding gaan doen, ontvangen hetzelfde diploma als studenten die het programma in Groningen volgen. Met als resultaat dat de waarde van dat ene diploma valt of staat met de kwaliteit van de opleidingen in Groningen én China.

Het is daarom van fundamenteel belang dat we vertrouwen hebben dat in korte tijd hetzelfde niveau kan worden behaald als in Nederland. Tegelijkertijd moet er niet teveel gevraagd worden van de docenten in Groningen. Als zij teveel tijd in de Chinese opleiding stoppen, zullen zij niet meer het goede onderwijs in Groningen kunnen geven. Dit resulteert in een slechtere opleiding hier. Daardoor worden studenten in Groningen benadeeld. Dit alles zonder dat deze Groningse studenten ooit een stap in China hebben gezet.

Dat betekent dat er nieuwe, goede docenten moeten worden aangenomen. Wij hebben er geen vertrouwen in dat er op tijd goede docenten worden aangenomen die hetzelfde onderwijs kunnen geven als hier. Er is op dit moment sprake van een enorm competitieve markt als het aankomt op het aannemen van goede docenten, en het is ons niet aangetoond hoe UGY op korte tijd veel goede docenten kan gaan aannemen.

Ook twijfelen we aan de bereidheid van Groningse docenten om in Yantai aan de slag te gaan. Zeker bij de opleidingen Scheikunde en Life Science & Technology bleek uit de gesprekken die wij voerden dat de verwachte inzet zwaar wordt onderschat terwijl de bereidheid van huidige docenten om naar Yantai te gaan zwaar wordt overschat. Kortom: er zullen niet genoeg goede docenten op tijd in UGY klaarstaan om deze opleidingen op een goed niveau te brengen.

Wat ook zorgen baart, is dat er geen sprake is van een uitstroommoment voor de Chinese studenten. Dit kennen we in Nederland wel in de vorm van een negatief BSA. Ook brengt het feit dat er twee examencommissies over één opleiding toezien het risico met zich mee dat de kwaliteitseisen uit elkaar gaan lopen. Dat geeft ons geen vertrouwen dat de kwaliteit van het onderwijs op hetzelfde niveau blijft. Dit zal invloed hebben op de waarde van de RUG-diploma’s van de opleidingen die naar China gaan.

Financiën

Daarnaast is het natuurlijk van cruciaal belang dat UGY financieel stabiel zal zijn. Ondanks dat er een financiële firewall zal bestaan tussen de RUG en UGY, zal het financieel falen van UGY voor zowel een financiële tegenvaller als reputatieschade voor de RUG zorgen. Dit zal zijn weerslag hebben op de waarde van de diploma’s in Nederland.

De inkomsten van UGY draaien compleet op het collegegeld van studenten. Maar onbewezen is of deze studenten ook daadwerkelijk gaan komen, zeker met het beperkte aantal opleidingen. Nederlandse studenten zullen in Yantai onderwijs gaan volgen, maar zullen enkel collegegeld blijven betalen aan de RUG. Hier vloeien dus geen inkomsten uit voort voor UGY, wat een extra financiële last met zich meebrengt. Daarnaast horen we steeds meer geluiden van staf binnen de Faculty of Science and Engineering dat de berekeningen die gemaakt zijn met betrekking tot docenten niet kloppen. Hierdoor zal er zeer waarschijnlijk sprake zal zijn van een groot financieel tekort in de begroting.

Academische vrijheid

Afgezien van onze bovengenoemde zorgen blijft ook academische vrijheid een groot probleem. De afspraken die met China zijn gemaakt over academische vrijheid hebben een beperkte waarde. De komst van een partijsecretaris laat ons zien dat we zaken doen met de machtigste communistische staat die deze wereld ooit gezien heeft, en dat zij de regels bepalen in hun land.

Dit is ook terug te zien in het interview in de Volkskrant waarin aankomende, Chinese president van UGY weinig respect toont voor de Nederlandse gang van zaken. Hij noemt dat ‘onderwijssoevereiniteit’ in China net zo belangrijk is als academische vrijheid voor Nederlandse studenten. Onderwijssoevereiniteit is het niet mogen bespreken van bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld de overleden studenten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing. Dit is compleet in strijd met onze Nederlandse academische normen en waarden.

Het is wat ons betreft exemplarisch voor de relatie die we aangaan met China: China betaalt, China bepaalt. We kunnen niet verwachten dat onze gedachten over vrijheid en vrij academische omgeving zullen worden gerespecteerd. Dit wordt nu al niet gedaan.

We kunnen daarom niet achter de keuze staan om Nederlandse opleidingen aan te bieden op een universiteit die bestuurd wordt door een partijsecretaris van de Chinese Communistische Partij.

Genoemde voordelen

Ten slotte zijn de genoemde voordelen voor het onderwijs van dit plan onvoldoende en niet bewezen. Het effect dat een international joint university heeft op internationale rankings is omstreden en kan niet worden aangetoond. Hier komt bovenop dat de campus in onze visie een plek moet zijn waar de Groningse studenten van kunnen profiteren. Nederlandse studenten die naar Yantai gaan, betalen echter geen collegegeld aan UGY en zijn dus niet opgenomen in de begroting. Dit zorgt voor minder budget en heeft als direct gevolg dat er niet genoeg personeel is voor het geven van onderwijs aan Groningse studenten. Dit zorgt voor weinig ruimte voor uitwisseling.

Voor voorstanders lijkt de samenwerking met China een plus te zijn. En wij zien zeker voordelen in internationale samenwerking. Wetenschap is internationaal en een goede universiteit is een internationale universiteit. Nederlandse studenten kunnen ontzettend veel leren van internationale klasgenoten en docenten. Samenwerking tussen academici uit verschillende landen en culturen moedigen wij aan omdat wij geloven dat de wereld daar beter van wordt. Maar dat moet wel op een goede manier gebeuren. Op een manier die geen schade toebrengt aan onze universiteit. Die ons onderwijs niet in gevaar brengt. Met een gelijkwaardige partner.

Slot

Wij hadden graag een plan gezien dat een duidelijk positief effect had op de onderwijskwaliteit in Groningen. Dat dit er niet ligt, ligt aan de uitgangspunten van het plan en zeer zeker niet aan de inspanningen van het personeel van de RUG. Ondanks dat zijn we tot ons eigen ongenoegen tot het oordeel gekomen dat er geen plan ligt met duidelijke voordelen en heldere, overzichtelijke risico’s.

We willen nogmaals alle betrokkenen bedanken: het personeel, de studenten; zowel voor- als tegenstanders. Zij hebben ons gesterkt in het maken van deze beslissing.

Voor ons is dit geen makkelijke beslissing. We beseffen heel goed dat we veel mensen met deze keuze teleurstellen. Wij kunnen echter niet met een goed geweten voor dit plan stemmen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als medezeggenschapspartij serieus en maken daarom deze beslissing. Niet voor onszelf, maar voor de universiteit en alle studenten die na ons aan de RUG zullen studeren.  

De volgende stap is om dit project nu op een goede manier af te bouwen, met zo weinig mogelijk schade voor de universiteit. De universiteit moet zich na dit jarenlange proces weer gaan richten op haar kerntaken: goed onderwijs en onderzoek.