Avond- en weekendtentamens

Rondvraag, november 2017

Steeds vaker moeten tentamens in het avond of het weekend worden gehouden, omdat er te weinig tentamenplekken zijn. Daarom hebben we afgelopen week het College van Bestuur gevraagd of zij het met ons eens zijn dat avond- en weekendtentamens ongunstig zijn. In onze optiek moeten studenten de avonden en weekenden voor zichzelf hebben om andere activiteiten of rust in te plannen, wat voor een goede werk-ontspanning balans zorgt. Helaas erkende het bestuur het belang hiervan niet. Afgelopen donderdag hebben we in de raadsvergadering het onderwerp opnieuw aangekaart:

Dankuwel voorzitter,

 

Begin deze maand heeft het college van bestuur bij monde van een woordvoerder laten weten dat zij bezig is met het oplossen van het capaciteitsprobleem omtrent het afnemen van tentamens. Op dit moment is de universiteit genoodzaakt om tentamens af te nemen in de avonden en weekenden. Het college heeft als oplossingen aangedragen het veranderen van de timeslots en het uitbreiden van de capaciteit van de Aletta Jacobshal.

 

Lijst Calimero vraagt zich af hoe het staat met de ontwikkelingen op deze gebieden. Zijn bij het nadenken over dit probleem ook de mogelijkheden die formatief toetsen biedt meegenomen? Het creëren van een goede doorlopende leerlijn zal niet alleen de onderwijskwaliteit ten goede komen maar zal er ook voor zorgen dat de tentamens gespreid zijn over het jaar, waardoor de plotselinge pieken tijdens tentamenperiodes zullen afvlakken. In het strategisch plan is formatief toetsen ook opgenomen als een focuspunt van de universiteit, maar tot nu toe is daar nog weinig mee gedaan. Kunnen we hier een verandering verwachten?    

Het College van Bestuur heeft geprobeerd de faculteiten aan te sporen tot het hanteren van kortere timeslots voor tentamens. De faculteiten hebben dit echter in de wind geslagen. Nu is het College aan het onderzoeken of er draagvlak is voor het hervormen van vakken met toetsmomenten over het hele blok verspreid. Zo kan de piek in de tentamenperiode verkleind worden. Dit zal ervoor zorgen dat er minder avond- en weekendtentamens gepland hoeven worden.