Dialoog met CvB over medezeggenschap

In maart 2015 hebben we tijdens een speciale Universiteitsraad de mogelijkheid gehad om in dialoog te gaan met het College van Bestuur en de gehele Universiteitsraad over zeggenschap en medezeggenschap, in het licht van de gebeurtenissen in het Maagdenhuis Amsterdam. Naast dat we hebben vastgesteld dat we blij mogen zijn met hoe de medezeggenschap in Groningen is geregeld onder het harmoniemodel, kunnen we ook op zoek gaan naar verbetering. Daarom hebben we tijdens deze Universiteitsraad gepleit voor onder andere:

  • Vroeg en actief betrekken van studenten bij besluitvorming en niet slechts ter stemming
  • Overhevelen van medezeggenschap naar faculteitsraden wanneer bevoegdheden worden overgeheveld naar decentraal niveau
  • Adviesrecht op de (her)benoeming van de Rector Magnificus